Võit informaatika lahtiselt võistluselt

Loomise kuupäev 21.10.2020

Informaatika lahtisel võistlusel saavutas maksimumpunktid ja I koha meie kooli G3A klassi õpilane Andres Alumets.

Informaatika lahtine võistlus toimus 12.10.–18.10.2020 testimisserveri vahendusel, kus võistlejad registreerusid, said ülesannete tekstid, sisendi ja väljundi näited ning muud abifailid ja samasse serverisse esitati lahendused. Võistlusest võttis osa üle 150 õpilase. 

Tartu ülikooli teaduskooli lahtised võistlused on olümpiaadi tasemel ainevõistlused, mis võimaldavad noortel, sh nendel, kes mingil põhjusel ei saa olümpiaadil osaleda, oma ainealaseid oskusi näidata. Lahtised võistlused toimuvad astronoomias, füüsikas, informaatikas, keemias ja matemaatikas.

Viimati muudetud 21.10.2020.