10. klassi astujate dokumentide vastuvõtt

Loomise kuupäev 28.05.2024

Palume Sinul tuua oma dokumendid Pärnu Koidula Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks koolimajja aadressil Metsa 21, Pärnu. Dokumentide vastuvõtt raamatukogus (1. korrus) 17.–21. juunil 2024. a (järgmisel tööpäeval pärast oma lõpuaktust) kell 9.00–13.00.

Erandkorras on võimalik dokumente tuua ka 25. juunil kell 09.00–11.00.

Esitada tuleb:
1)  lapsevanema avaldus kooli vastuvõtuks ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks (võimalik vähemalt päev varem digiallkirjastatult saata kooli e-posti aadressile kool@koidulag.edu.ee); 
2) põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi tunnistus;
3) tervisekaardi koopia.

Koolimütsi hind on 25€ – raha palume kaasa võtta dokumentide kooli toomise päeval.

Viimati muudetud 10.06.2024.