Tunnijaotusplaan

Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted gümnaasiumis:

Gümnaasiumis on laia matemaatika korral 70 kohustuslikku kursust. Kokku peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane olema läbinud vähemalt 96 kursust.

Matemaatika-füüsika suuna tunnijaotus

Reaalsuuna tunnijaotus

Loodussuuna tunnijaotus

Euroopa suuna tunnijaotus

Ettevõtlussuuna tunnijaotus

 

Matemaatika-füüsika suund G1 G2 G3 Kokku
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 2 5 2 4 3 14 7 21
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1   2       3 0 3
Füüsika 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Riigikaitse     1       1 0 1
Digitaalne jalajälg   1         0 1 1
Sissejuhatus asjade internetti       1     0 1 1
Kust tuleb ja kuhu kaob raha?           1 0 1 1
Õpilasele kokku 24 9 28 8 18 10 70 27 97

 

Reaalsuund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 2 5 2 4 3 14 7 21
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1   2       3 0 3
Füüsika 2 2 2 1 1 2 5 5 10
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Riigikaitse     1       1 0 1
Programmeerimine       1     0 1 1

Meedia-kommunikatsioon.

Multimeedia

  2   1     0 3 3
Õpilasele kokku 24 10 28 8 18 9 70 27 97

 

Loodussuund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 1 5   4 2 14 3 17
Bioloogia   4 2 2 2 1 4 7 11
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1 1 2     2 3 3 6
Keemia praktikum   1   1   1 0 3 3
Füüsika 2 1 2 1 1   5 2 7
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Riigikaitse     1       1 0 1
Õpilasele kokku 25 12 28 7 18 10 70 29 99

 

Euroopa suund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Võõrkeel B1 2 1 2 1 1 2 5 4 9
Võõrkeel A2 (pr keel)   2   2   2 0 6 6
Matemaatika 5 1 5   4 2 14 3 17
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1   2       3 0 3
Füüsika 2   2   1   5 0 5
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Usundiõpetus   1         0 1 1
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimene ja  õigus           1 0 1 1
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Filosoofia       1     0 1 1
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Riigikaitse     1       1 0 1
Õpilasele kokku 25 8 28 7 18 10 70 26 96

 

Ettevõtlussuund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 2 5 2 4 3 14 7 21
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1   2       3 0 3
Füüsika 2   2   1   5 0 5
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Riigikaitse     1       1 0 1
Majandusõpetus   1   1   1 0 3 3
Ettevõtlusõpetus   1   1   1 0 3 3
Õpilasfirma       2     0 2 2
Õpilasele kokku 24 8 28 9 18 9 70 26 96
Avaldatud 16.01.2019. Viimati muudetud 21.08.2023.