Dokumendiregister

Pärnu Koidula Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avaldatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool@koidulag.edu.eelink opens on new page.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis.

Dokumendiregisterlink opens on new page (alates 01.01.2023)

Dokumendiregisterlink opens on new page (kuni 31.12.2021) 

 

Avaldatud 27.10.2018. Viimati muudetud 23.12.2022.