Uue õppuri meelespea

Koidula kooli põhiväärtused on akadeemilisus, asjatundlikkus, koostöö ja  uuendusmeelsus.

Kooli hea tava näeb ette, et 

  • õpilased ei viibi kooliruumides üleriietes ega  tänavajalatsites;

  • kehalise kasvatuse tunni riietusega ei käida õppetundides;

  • õpilase riietus on puhas, korras ja õpilaslik;

  • õpilased vastutavad ise koolis kaasas olevate isiklike asjade eest;

  • õpilastel on keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootikumide tarvitamine kooli territooriumil ja avalikus kohas;

  • õppetunnis ja üritustel on mobiiltelefon välja lülitatud.

Garderoob

Garderoob on avatud kell 7.30-16.00. Iga õpilane saab endale lukustatava kapi.  Kappide võtmeid väljastab kooli juhiabi.

Koolimaja uksed avatakse kell 7.00 ja õppekorpus suletakse kell 17.00. Varuväljapääsudest on läbikäik keelatud.

Raamatukogu

Raamatukogu on avatud kell 8.00-16.00. Õpilastel on võimalik õppematerjale paljundada raamatukogus. 

Võimla ja jõusaal

Sissepääas võimlasse on ainult heleda tallaga vahetusjalanõudes. Võimla on vahetunnil suletud. Jõusaali kasutamine tuleb kooskõlastada kehalise kasvatuse õpetajaga.

E-kool

Kõik G1 õpilased ja nende lapsevanemad peavad esitama e-koolis taotluse Koidula gümnaasiumi õppeinfole juurdepääsuks. Loe lähemalt: eKool link opens on new page

Toitlustus

Riigigümnaasiumi õpilastele on koolitoit tasuta. Samas on võimalik valida lõunasöök müügipraadide hulgast, mille puhul kehtib soodustus 1.36 € eeldusel, et õpilane on loobunud tastuta koolitoidust. Müügipraadide soodustuse soovijatel tuleb ennast registreerida kooli kohvikus iga eelneva kuu 26. kuupäevaks.

Tasuta hommikuputru pakutakse iga koolipäeva hommikul kell 7.45 - 8.30. Kooli kohvik on iga päev avatud kell 8.00-15.45.

Parkla

Õpilaste sõidukite parkimiseks on mõeldud kooli ja Selveri vahele jääv parkla. Jalgrattaparkla on valveta.

Puudumised

Õpilase puudumisel koolist on nõutav lapsevanema teavitus hiljemalt sama päeva hommikul kella 10.00. Õpilase haigestumise korral peab vanem sellest teavitama puudumise esimesel päeval klassijuhatajat või kirjutama vastava teate e-kooli. Kui õpilane on puudunud kursuse jooksul 20% ainetundidest, peab ta tegema selles aines arvestusliku töö (õppenõukogu otsus 30.08.2013 protokoll nr 1-5/7 - 16). (Väljavõte Pärnu Koidula Gümnaasiumi kodukorrast ja hindamisjuhendist).

Konsultatsioonid ja järelvastamised

Õppeainete konsultatsioonitunnid toimuvad iga päev kella 8.00-8.30. Järelvastamine on reedeti pärast tunde, üldjuhul algusega kell 14.45. Järelvastamisele tulles on õpilase jaoks vajalik eelnev veebipõhine registreerimine ja aineõpetaja nõusolek. Järelvastamine toimub auditooriumis.

Õpilasepilet

Järeltööde sooritamine toimub õpilaspileti esitamisel. Lugejateenindus raamatukogus toimub õpilaspileti esitamisel. Õpilaspileti kaaasaskandmine on kohustuslik, ühtlasi töötab õpilaspilet ka uksekaardina. Kaotatud õpilaspileti duplikaadi väljastab juhiabi. 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 21.03.2019.