Põhiväärtused

Meie missioon: 

Kooli missioon on luua õpilastele võimalus omandada kõrgetasemeline akadeemilise rõhuasetusega gümnaasiumiharidus, et jätkata õpinguid neile sobivas kõrgkoolis.

Meie visioon: 

Pärnu Koidula Gümnaasium on kõige kaasaegsem kool Eestis.

Meie põhiväärtused:

  • Akadeemilisus - peame kinni akadeemilistest traditsioonidest ja teeme koostööd kõrgkoolidega.
  • Asjatundlikkus - koolis on oma valdkonda suurepäraselt tundvad professionaalsed töötajad.
  • Koostöö - oleme avatud kogukonnale, Eesti ja rahvusvahelisele koostööpartneritele, oleme sallivad ja koostööaltid.
  • Uuendusmeelsus - reageerime loovalt, uuendusmeelselt ja kasutame uusi tehnoloogiaid.
Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 27.10.2018.