Raamatukogu

Teadmiseks raamatukogu kasutajale

Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppekeskuse raamatukogu on kooli õppetööd toetav tugiüksus. Raamatukogu kasutajaks võivad olla kõik Koidula Gümnaasiumi õpilased ja töötajad. 
Õppekeskuse raamatukogu ülesandeks on kujundada õpilaste lugemisharjumusi, tagada ligipääs infoallikatele ning toetada koolipere õppe- ja teadustöös. 
Raamatukogu teenused (kojulaenutus, kohalkasutus, teatmeteenindus, interneti ja andmebaaside kasutamine) on tasuta.
Raamatukogus on arvutiga varustatud töökohad. Arvutid on mõeldud õppetööga seonduva materjali hankimiseks ja printimiseks. Arvutiga töötamiseks peab olema Koidula Gümnaasiumi registreeritud lugeja. Arvuti kasutaja ei tohi kasutada arvuti seadmeid ja tarkvara mittesihtotstarbeliselt, teha muudatusi arvuti konfiguratsioonis, külastada tasulisi lehekülgi, mängida arvutimänge.

Õppekeskuse koordinaatorilt saab raamatukogus toetust uurimistööde kirjutamisel, infoallikate kasutamisel ja (teadus)kirjanduse otsimisel. 
Raamatukogu kasutab tarkvara RIKSlink opens on new page , milles on leitavad kirjed õppekeskuse raamatukogus leiduvate raamatute, audio- ja videosalvestiste ning e-ressursside kohta. 
Koju laenutatavate teavikute tagastustähtaeg on kolm nädalat, õpikute tagastamine toimub kas peale kursuse lõpetamist või õppeperioodi lõpus. Tagastamistähtaega saab pikendada nii raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel.
Kaotatud või rikutud teaviku on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga. See toimub kokkuleppel õppekeskuse koordinaatoriga.

Õppekeskuse raamatukogu perioodikast on lugejate kasutuses ajakirjad:
Imeline Teadus, Imeline Ajalugu, Eesti Loodus, Horisont, Kultuur ja Elu, Kaitse Kodu, Sõdur, Oma Keel, Akadeemia, Hea Kodanik, Pääste Elu, Looduse Sõber, Psühholoogia, Eesti Mets, Tervis, Jooksja.
Ajalehed: 
Postimees, Pärnu Postimes, Õpetajate Leht, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Maaleht, Õhtuleht.

E-ressursid: 
ESTER  – https://www.ester.eelink opens on new page  - Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog. Andmebaasis on leitavad viited teavikutele ja teadustöödele ning otselingid e- ressurssidele. 
Eesti artiklite andmebaas ISE  (Index Scriptorum Estoniae) – https://artiklid.elnet.eelink opens on new page – sisaldab Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaase.
DIGAR – https://www.digar.eelink opens on new page Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis arhiveeritud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile.
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži raamatukogu - https://parnu.ut.ee/et/parnu-raamatukogulink opens on new page. Viited teadusandmebaasidele, võimalik tutvuda kolledžis kaitstud diplomi- ja kraaditöödega. Paberkandjal lõputöödega on võimalik tutvuda kolledžis kohapeal, registreerudes end TÜ lugejaks. 
Eesti rahvusbibliograafia – https://www.nlib.ee/etlink opens on new page - registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.
Tudengi abipakett https://www.nlib.ee/et/tudengilelink opens on new page - teadusinfo otsinguportaal. Pakett annab tasuta ligipääsu maailma suurimatele andmebaasidele ja kavalaid nippe guugeldamiseks.
Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake - https://akadeemiake.eelink opens on new page - parimate avaldatud õpilastööde veebiajakiri.
DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS - https://doaj.org/link opens on new page  - avatud juurdepääs teadusajakirjadele. 

 

Avaldatud 30.10.2018. Viimati muudetud 16.08.2022.