TalTechi maateaduste olümpiaadi neljas koht sõidutab Aaron Undi Pekingisse

Loomise kuupäev 18.04.2024

TalTechi geoloogia instituut kutsus ka sel aastal gümnaasiuminoori võtma osa maateaduste olümpiaadist. Loodusteaduste huvilistele õpilastele mõeldud mõõduvõtmine toimus viiendat korda, riikliku olümpiaadi paremad saavad osaleda hiljem rahvusvahelisel võistlusel.

Pärnu Koidula Gümnaasiumist osalesid olümpiaadil Aaron Unt, Günther Andreas Vaaro, Joosep Ailiste ja Liisbet Sepp. Kõrged tulemused saavutasid Aaron Unt – 4. koht, Günther Andreas Vaaro – 5. ja Joosep Ailiste 8. koht. 

Rahvusvahelisele maateaduste olümpiaadile Pekingisse pääseb neli parima tulemuse teinud noort, nende hulgas ka Aaron Unt.

Maateaduste olümpiaad hõlmab geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateaduste valdkondi. “Teooria osas tuleb võistlejatel leida vastuseid küsimustele Maa ehitusest kliimamuutusteni, praktilises jaos aga olla valmis kivimite, fossiilide ja mineraalide määramiseks ning lahendada loodusteaduslikke arvutusülesandeid,” tutvustas Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi vanemteadur Leeli Amon lisades, et faktiteadmistest olulisem on probleemi püstitamise, lahendamise ja järelduste tegemise oskused. (Maateaduste olümpiaad tuleb taas)link opens on new page

Noori loodusteadushuvilisi juhendas õpetaja Gerli Luks. 

Viimati muudetud 30.04.2024.