Selge Pilt...!?

Loomise kuupäev 23.04.2022
Aprillis toimus 11. klassidele liiklusohutuskoolitus "Selge Pilt...!?" Iga osaleja sai eelnevalt küsimustele vastates teada enda liiklusriskid ja võrrelda koolituse käigus enda statistilisi tulemusi teiste grupiliikmete tulemustega.
 
Koolitusel käsitleti alljärgnevaid teemasid:
-Alkoholi mõju ja promilli kujunemine/alanemine
-Kiirusest tulenev oht ja selle hindamine
-Grupidünaamika ja igaühe võimalused ohutuse tagamisel
 
Osalejad said lisaks teaduslikule informatsioonile soovitusi ja juhiseid liiklusohutuse tagamiseks liiklusõnnetuses kannatanu ja politsei poolt.
 
Täname koolituse läbiviijaid.
Viimati muudetud 23.04.2022.