Rahvusvahelist keeleeksamit sooritab taas rekordarv õpilasi

Loomise kuupäev 28.11.2018

Pärnu Koidula gümnaasiumis on sel aastal 81 noort, kes saavad asendada võõrkeele riigieksami rahvusvahelise keeletestiga ja teevad kevadel vaid kaks riigieksamit kolme asemel.

Õpilaste seas on jätkuvalt kõige populaarsem Cambridge English Advanced eksam (CAE), millele on registreerunud 81 Koidula kooli õpilast. Rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test on võrdsustatud SA Innove poolt ette valmistatud inglise keele riigieksamiga ja CAE kasuks räägib asjaolu, et test annab rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi keeleoskusele kõrgeimal, C2 ja C1 tasemel, samas kui SA Innove riigieksam mõõdab inglise keele oskust B2 tasemel. Eksamil on suuline ja kirjalik osa, millest viimane sooritatakse veebipõhiselt arvutiklassides. Eelmisel aastal sooritas CAE eksami edukalt 65 Koidula kooli abiturienti.Cambridge Assessment English eksamikeskuse ametlik esindaja ja läbiviija Eestis on Dream Foundation SA.

CAE testi tulemused ei aegu, need kehtivad kogu elu.

Viimati muudetud 28.11.2018.