Raamat enne ja nüüd

Loomise kuupäev 07.03.2022

Sellist pealkirja kannab vene keel võõrkeelena olümpiaad eesti õppekeelega koolide õpilastele ja olümpiaadil oli nii valik- kui lõppvoor. Vabariiklikus lõppvoorus saavutas Veronika Pavliuk 5.-7. koha (juhendaja õpetaja Irina Mandrõko).

Meie koolist käisid 15. märtsil Tallinnas lõppvoorus Veronika Pavliuk G2BK klassist, Reinhard Rebane G1E klassist ja Mark-Oliver Miljan G2A klassist, kus Veronika Pavliku saavutas 5.-7. koha, Reinhard Rebane  14.-15. koha ja Mark-Oliver Miljan 25. koha.

Valikvoorule tuli esitada helindatud presentatsioon, mille pikkuseks kuni 10 minutit  ning  mis on pühendatud raamatukogule või raamatu rollile õpilase elus. Presentatsioonid tuli üles laadida Moodle keskkonda. Nende tööde põhjal otsustas vabariiklik komisjon, keda kutsuda vabariiklikku vooru, kus kirjutati filmikatkendi põhjal  lühike arutlev kirjand. Veel oli seal lugemise- ja kulturoloogia test ning individuaalne vestlus komisjoni liikmega olümpiaadi üldteemal. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Irina Mandrõko ja Viive Korb.

Viimati muudetud 23.03.2022.