Õpilaste riikliku teadustööde konkursi 2020 eripreemia pälvis Maiann Pukka

Loomise kuupäev 22.04.2020

Pärnu Koidula Gümnaasiumi  G2BK õpilane Maiann Pukka osales  riiklikul teadustööde konkursil 2020 uurimistööga  "Trihhinelloosi esinemine Sohlu küla lammastel ja karjaga kokkupuutuvatel loomadel".  Maiann Pukka töö võistles  167 uurimistööga ja pälvis Maaeluministeeriumi eripreemia.

Põhjalik töö ja pühendumine tõi Maiannile eripreemia: ta uuris kolme aasta jooksul  25 looma-  ja linnuliigist võetud 227 lihaproovi  tehisseedemeetodiga ning  184 lamba vereproovi  ELISA meetodil trihhinelloosi tekitaja antikehadele.   Lammastel ei esinenud lihas trihhinelloosi tekitajaid ega vereproovides trihhinella antikehi, aga karjaga kokkupuutuvatel loomadel ja lindudel  esines üsna palju trihhinelloosi tekitajaid. Trihhinelloosi tekitajad ei hävi liha soolamisel, suitsetamisel ega madalal temperatuuril küpsetamisel. Trihhinelloos on haigus, mis võib inimesel  lõppeda surmaga.

Tööst selgub olulisus rahvatervise ja toiduohutuse seisukohalt, kuna omatarbeks valmistatud termiliselt vähetöödeldud lihatooted võivad osutuda saastunuks ja on oht nakatuda trihhinelloosi. Selgelt on välja toodud hetke olukord, et vaktsiini veel ei ole ja tüsistused inimestel võivad olla väga rasked. Praktiline osa on põhjalikult kirjeldatud ja läbi viidud. Proovide uurimine on väga põhjalikult piltidega dokumenteeritud. Kasutatud kirjandus on ilusti viidatud ja samuti mahukas. Seda tööd võiks kasutada õppematerjalina, kommenteeris žürii.

Maianni juhendajad õpetajad olid Sirje Miglai ja Leena Gerz.

Palju õnne!

Viimati muudetud 22.04.2020.