"Omanda tarkust ja too see oma kodukohta tagasi," Jüri Ratas Pärnu Koidula Gümnaasiumis

Loomise kuupäev 20.09.2019

Täna, 20. septembril külastas Pärnu Koidula Gümnaasiumit Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Peaminister tutvus Koidula kooliga ja andis õpilastele mõtlemapaneva loengu teemal “Meie Eesti”.

 

Peaminister tutvus Koidula kooliga ja andis õpilastele mõtlemapaneva loengu teemal “Meie Eesti”. Ratas kõneles Eesti positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, mida oleks vaja veel muuta. Peaminister rääkis Eesti arengust erinevates sfäärides, näiteks tehnika valdkonna kiirest arengust ning ärimudelite ja töö olemuse muutumisest. Samuti puudutas ta mitmeid ühiskonna valupunkte tuues välja noorte suure nutilembuse, kliimamuutused, rahvastiku linnastumise ning rõhutas pedagoogide vähest juurdekasvu. Positiivse poole pealt rääkis Ratas, et iga eestlane peab uhke olema meie eeskujude üle olgu selleks siis näiteks Arvo Pärt või Ott Tänak ning eestlaste suure haridusjanu üle, mis paistab väga hästi silma terves maailmas. Isiklikult tunneb peaminister suurt uhkust rahvaarvu kasvu ning hea ja kvaliteetse hariduse üle, mida on näidanud PISA testi suurepärased tulemused. Õpilastele rõhutas peaminister Jüri Ratas, et iga õpilane saab Eesti ja selle tuleviku heaks midagi ära teha. Eelkõige hea hariduse omandamine annab igale inimesele parema tuleviku ning aitab sellega ka Eesti ühiskonda. Veel pani ta südamele, et pärast õpinguid naaseksid õpilased tagasi oma kodukohta ning jagaks tarkust ka oma sünnikohas.
 

 

Anete Tolli

Viimati muudetud 20.09.2019.