Olümpiaad, mis pidanuks toimuma Dresdenis

Loomise kuupäev 14.09.2020

Meie kooli G2R2 õpilane Silver Piirmets esindas Eestit rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil. Rahvusvaheline saksa keele olümpiaad toimus 3.-7. augustil koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu digitaalses formaadis. Osavõtjaid oli üle 120, esindatud 60 riiki.   

Silver osales rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil, mis oleks pidanud toimuma Dresdenis, kuid toimus hoopis igaühe kodus 3.-7. augustil. 
"Minu jaoks tähendas formaat peaaegu nagu koolinädalat, hommikul algas programm kell 8 ja lõppes umbes kell 15, vahepeal väikeste pausidega. Olümpiaad koosnes kahest võistlusülesandest ja peale selle veel tervest hulgast meelelahutuslikest tegevustest. Esimesel päeval toimus avamine ja tutvustus. Tutvustati ka Dresdenit, kus olümpiaad oleks muidu pidanud toimuma. Esimene võistlusülesanne oli teisel päeval, kui oli vaja koduste esemetega kuulsat kunstiteost jäljendada ja selle kohta video teha. Minu kunstiteoseks oli Paabeli torn. Kolmandal päeval toimus gruppides teine võistlusülesanne, lühilavastus, kus pidi tummvideole kirjutama dialoogi ja selle siis esitama. Hiljem toimus veel näiteks bändi töötuba, kus saime ka ise kaasa laulda. Ürituse jooksul sain kuulda, milline on ülemaailmne saksa keele tase, sain teada palju Dresdeni kohta. Kui oleks võimalik, külastaksin seda linna kindlasti. Olümpiaadi veebiformaat oli minu jaoks huvitav ja sain keelepraktikat, see oli hea kogemus, suurepärane võimalus praktiseerida saksa keelt koos teiste noortega," rääkis Silver oma olümpiaadikogemusest.

Viimati muudetud 14.09.2020.