Oleme tugevate koolide hulgas Pärnu parim

Loomise kuupäev 21.11.2022

Õhtuleht leiutas oma lähenemise ja loobus üldisest, kõiki koole hõlmavast pingereast. Selle asemel vaadati hoopis erinevaid eksamite kombinatsioone ja esimeses, kõige tugevamas grupis on 15. kohal Pärnu Koidula Gümnaasium.

Riigieksamite põhjal pingeridade koostamine pole lihtsate killast. Õpilastel on valikuvabadus, kas teha matemaatikas kitsas või lai eksam. Inglise keeles saab valida riigieksami, mis annab maksimaalselt B2 taseme, ning rahvusvaheliselt tunnustatud eksami vahel, mis annab C1/C2 taseme. Takkapihta teevad osad eesti keele eksamit esimese, osad teise keelena. Kui matemaatika puhul on veel kujunenud omad traditsioonid, kuidas kitsast ja laia eksamit kokku liita üheks numbriks, siis keeleeksamite puhul mitte.

Probleem on ka selles, et avalikes andmetes ei kajastu kõikide õpilaste tulemused. Kui ühes koolis on konkreetset eksamit teinud vähem kui 5 õpilast, siis selle eksami tulemusi andmetes pole. Näiteks kui 6 õpilast teevad laia matemaatika 100 punkti peale, aga 4 õpilast teevad kitsa matemaatika 0 punkti peale, siis avalikest andmetest jääks mulje, nagu kõik õpilased oleksid saanud maksimaalsed võimalikud punktid.

Õhtuleht leiutas oma lähenemise, kuidas raskusi ületada ja loobus üldisest, kõiki koole hõlmavast pingereast. Selle asemel vaadati hoopis erinevaid eksamite kombinatsioone ja jagati koolid nende vahel laiali vastavalt sellele, kuidas õpilased erinevaid kombinatsioone valisid.

Seega tekkis neli gruppi: esiteks, kõvad koolid, kus õpilased teevad valdavalt laia matemaatika ja rahvusvahelise C1/C2 tasemel inglise keele eksami; teiseks, reaalainete poole kaldu koolid, kus inglise keeles minnakse tegema B1/B2 tasemega eksamit, kuid matemaatikas eelistatakse laia eksamit; kolmandaks, humanitaarainete poole kaldu koolid, kus inglise keeles minnakse tegema C1/C2 tasemel eksamit, kuid matemaatikas eelistatakse kitsast versiooni, ja nõrgemad koolid, kus õpilased eelistavad teha kitsa matemaatika ja B1/B2 tasemel inglise keele eksamit.

Eksamitele võrdse kaalu andmiseks on võrdsustatud parima kooli tulemus 100 punktiga. Koondtulemuse saamiseks on kolme eksami suhtelised punktisummad kokku liidetud. Seejuures eelduseks oli, et igat asjakohast eksamit tegi vähemalt 5 õpilast. Esimeses, kõige tugevamas grupis, kajastub 48 kooli nende hulgas 15. kohal ka Pärnu Koidula Gümnaasium.

Lühendatult  Õhtulehestlink opens on new page

Viimati muudetud 25.05.2023.