Uudised

Oleme esmaspäevast, 17. maist taas kontaktõppel 12. mai ille

Valitsus võttis vastu põhimõttelise otsuse, et alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kooli kõik õppurid kõigil haridustasemetel (põhi-, kesk-, kutse- ja kõrgharidus). 


Samast kuupäevast võib huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe toimuda välitingimustes kuni 25-liikmelistes gruppides, kuid sisetingimustes jätkuvad senised piirangud.

Loe täpsemalt HTMi veebist https://www.hm.ee/.../esmaspaevast-voivad-koik-oppijad...

Samast kuupäevast võib huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe toimuda välitingimustes kuni 25-liikmelistes gruppides, kuid sisetingimustes jätkuvad senised piirangud.

Loe täpsemalt HTMi veebist https://www.hm.ee/.../esmaspaevast-voivad-koik-oppijad...