Uudised

Matemaatika lahtiselt võistluselt I järgu auhinnaga 11. jaanuar ille

Matemaatika lahtisel võistlusel sai esimese järgu auhinna nooremas rühmas Andres Alumets, kes õpib G1A klassis.


15. detsembril toimus üle-eestiline matemaatikaülesannete lahendamise talvine lahtine võistlus. Võistlust peeti kahes rühmas: 10. klassi õpilased ja nooremad ning 11. ja 12. klass. Nooremas rühmas osales kokku 90 ja vanemas 72 võistlejat. Mõlemas rühmas pidid osalejad viie tunni jooksul lahendama kuus ülesannet, mis kõik eeldasid head arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist. Nooremas rühmas saavutas esimese järgu auhinna Andres Alumets G1A klassist. 

Lahtise võistluse tulemusi arvestatakse matemaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsumisel ja 2019. aasta IMO võistkonna kandidaatide valikul. Lisaks saavad lahtistel võistlustel silmapaistvalt osalenud õpilased eritingimustel astuda Tartu Ülikooli.

15. detsembril toimus üle-eestiline matemaatikaülesannete lahendamise talvine lahtine võistlus. Võistlust peeti kahes rühmas: 10. klassi õpilased ja nooremad ning 11. ja 12. klass. Nooremas rühmas osales kokku 90 ja vanemas 72 võistlejat. Mõlemas rühmas pidid osalejad viie tunni jooksul lahendama kuus ülesannet, mis kõik eeldasid head arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist. Nooremas rühmas saavutas esimese järgu auhinna Andres Alumets G1A klassist. 

Lahtise võistluse tulemusi arvestatakse matemaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsumisel ja 2019. aasta IMO võistkonna kandidaatide valikul. Lisaks saavad lahtistel võistlustel silmapaistvalt osalenud õpilased eritingimustel astuda Tartu Ülikooli.