Karjäärinõustamise projekt läbi kunstiteraapia

Loomise kuupäev 14.04.2022
Pärnu Koidula Gümnaasiumi G2BK klassi õpilased said osa unikaalsest võimalusest osaleda kunstiteraapia meetodeid kasutavas karjäärinõustamise projektis. Projekti ellukutsujatel ja läbiviiatele Tallinna Ülikoolist ei ole teada, et keegi Eestis oleks varem kasutanud kunstiteraapia võtteid karjäärinõustamise võtmes, seega on tegu pilootprojektiga Eestis.
Projekti raames viiakse läbi kaks töötuba (a 90 minutit). Esimeses töötoas saavad osalejad uurida ja teadvustada oma tugevusi ning motiive, teises töötoas kaardistada edasisi tegevusi, et soovitud elukutse suunas liikuda. Õpilaste jaoks pakub projektis osalemine võimalust ennast ja oma ressursse paremini tundma õppida ning teha seda tavapärasest karjäärinõustamisest erineval ja põnevamal moel. Mõlemas töötoas kasutatakse visuaalkunstiteraapia meetodeid, kuid tegemist ei ole teraapiaga.
Töötoad viiakse läbi Tallinna Ülikooli ELU projekti raames. Meie meeskonda kuuluvad kunstiteraapia, andragoogika, hariduse juhtimise ja sotsiaalpedagoogika üliõpilased.
Karjäärinõustamise töötoad toimuvad kahel järjestikusel neljapäeval 14 ja 21 aprill kooli kunstiklassis.
Projekti lõpus valmib töövihik harjutustega, mida saavad edaspidi kasutada kooli õpetajad ja psühholoog. 
Tekst: Lee Press
Fotod: Albert Press
Viimati muudetud 14.04.2022.