Käisime Ateenas väitluslaagris

Loomise kuupäev 06.11.2018

G2E õpilased Luisa ja Maria Jõpiselg osalesid Ateenas rahvusvahelisel väitlusüritusel Creating Critical Minds and Voices in Europe.

25.-29. oktoobrini toimus Ateenas väitluslaager, mida korraldas IDEA ehk rahvusvaheline väitlushariduse assotsiatsioon. Üritusel osalesid 16 erineva Euroopa riigi delegatsioonid. Arutleti Euroopa Liidu päevakajalistel teemadel, nagu näiteks pagulaskriis ja populismi tõus, ning arendati väitlusteemaliste töötubade kaudu kriitilist ja analüütilist mõtlemist. Oma ala professionaalid rääkisid teemasid lahti, viisid läbi arutelusid ja õpetasid ka praktilisi oskusi, mis aitab saada paremaks väitlejaks. Lisaks sai tutvuda erinevate kultuuride ja rahvustega, leida sõpru ning luua uusi tutvusi üle Euroopa. Kogemus oli väga lõbus, hariv ja silmaringi avav. Kindlasti on see kasuks ka tulevikus. 

Luisa Jõpiselg
Maria Jõpiselg

Viimati muudetud 06.11.2018.