Henriete Toomlaid valiti rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi kandidaadiks

Loomise kuupäev 11.03.2020

Bioloogiaolümpiaadi vabariiklik lõppvoor toimus 7. ja 8. märtsil Tartu Ülikoolis, Pärnu Koidula Gümnaasiumist osalesid lõppvõistlusel Henriete Toomlaid G1A, Janar Varik G2BK, Armas Jürgenson G3A ja Henry Niemann G3BK klassist.

Esimesel võistluspäeval pandi proovile oma teadmised ja oskused praktilistes töödes: loomafüsioloogia, -anatoomia ja süstemaatika praktikumis tuli lahata sea neeru ning nõeltega märkida selle erinevad osad. Erinevate loomarühmade tunnuste tabeli põhjal tuli koostada fülogeneesipuu. Samuti oli ülesandeks analüüsida inimese elektrogardiogramme erinevatel koormusastmetel, täita tabeleid ning teha arvutusi. Viimasena oli vaja määrata munakollase koostisained ning eraldada need tsentrifuugimise teel. Biokeemia ja ensüümikineetika praktikumis tuli valmis pipeteerida reaktsioonisegud ning erinevate kontsentratsioonidega ensüümilahused. Seejärel mõõdeti ensüümreaktsiooni intensiivsust spektrofotomeetris. Saadud andmetest  koostati graafikud ning tehti arvutusi. Molekulaar- ja mikrobioloogia praktikumis uuriti viit erinevat tundmatu bakteri tunnust ning määramistabeli abil oli vaja tuvastada tundmatu bakterkultuur. Taimefüsioloogia ja - anatoomia praktikumis oli ülesandeks tsentrifuugimise teel valmistada hibiski lehtedest klorofüllilahus. Spektrofotomeetri abil määrati ära klorofülli a ja b sisaldus lahuses ning tuli teha vastavaid arvutusi. Praktikumi teises osas valmistati tradeskantsia lehtedest ajutine preparaat ning tehti sellest joonis. Vaja oli üles märkida vastavad koetüübid.

Teisel päeval tomiunud teooriavoorus lahendati ülesandeid rakubioloogiast ja biokeemiast, evolutsioonist ja biosüstemaatikast, taimede ja loomade anatoomiast ja füsioloogiast, geneetikast ning ökoloogiast ja etoloogiast. Meie õpilased olid väga tublid ja võidukad: biokeemia ja ensüümikineetika praktikumi vabariigi parim oli Henriete Toomlaid, praktikumide 10. klasside arvestuses saavutas ta 2. koha. 11. klasside arvestuses saavutas Janar Varik 10. koha, Armas jürgenson 12. klasside arvestuses 8. koha. 

Teooriavoorus saavutas Janar Varik 11. klasside arvestuses 8. koha ja Henry Niemann 12. klasside arvestuses 8. koha. Koondtulemuste põhjal saavutas Henriete Toomlaid 10. klasside arvestuses 3. koha ja talle omistati vastav diplom. Henriete Toomlaid nimetati tulemuste põhjal 31. rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi kandidaadiks. Õpilasi juhendas õpetaja Sirje Miglai. 

Viimati muudetud 11.03.2020.