Füüsikavõistlusel "Kajakas" parimate hulgas

Loomise kuupäev 18.02.2019

Füüsikavõistlusel "Kajakas" läks Koidula kooli õpilastel väga hästi - Geir Tristan Anton saavutas 10. klasside arvestuses II koha ja Mikk Saarse III koha.

TÜ Teaduskool korraldas füüsikavõistluse "Kajakas", kus lahendati ülesandeid, millele on küll põhimõtteliselt olemas täpne vastus, kuid seda pole võimalik antud ajalimiidi piires leida. Küll aga on võimalik hinnata vastust võrdlemisi hea täpsusega, kui teha asjakohaseid lähendusi. Küsimusi oli nii koolifüüsikaga seotud teemadel kui ka igapäevaelulistest valdkondadest. Heaks tulemuseks oli vaja mitte niivõrd matemaatilist ja tehnilist osavust ülesannete lahendamisel, vaid pigem head intuitsiooni ja olukordade piltliku ettekujutamise võimet. Seekordsest võistlusest võttis üle vabariigi osa 406 õpilast. Koidula Gümnaasiumi õpilastel läks võistlusel väga hästi: Geir Tristan Anton saavutas 10. klasside arvestuses II koha ja Mikk Saarse III koha, Kaur Kristjan Anton saavutas 6. koha ja Gerhard Lindt 7. koha. Kõik nad õpivad G1A klassis. 11. klasside arvestuses sai Armas Jürgenson 16. koha, Ain Kivimägi 20. koha ja Thekla Talts 21. koha. Nemad õpivad G2A klassis. 12. klasside arvestuses saavutas Heleen Saarse 7. koha. Tema õpib G3A klassis. Vabariiklikus üldarvestuses saavutas Geir Tristan Anton 6. koha ning Mikk Saarse 7. koha.

Elmu Mägi

Koidula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja 

 

 

 

Viimati muudetud 18.02.2019.