Esimene preemia õpilaste teadustööde konkursilt

Loomise kuupäev 14.04.2022

Pärnu Koidula Gümnaasiumi G2BK õpilane Kulla Saatmäe pälvis õpilaste teadustööde riiklikul konkursil I preemia tööga „Laelatu puisniidu taastamisjärgne seisund ja selle analüüs”, mis uuris ja kirjeldas taastatud ala taimkatet ning võrdles seda liigirikkal alal tehtud prooviruutudega.

Kulla Saatmäe töö pälvis I preemia ja kaks eriauhinda: Eesti Geograafide Seltsi eriauhind ja Loodusuurijate Seltsi eriauhind, millest viimaseks on osalemine Loodusuurijate Seltsi välitöödel 2022. aasta suvel, mida juhendab  LUSi asepresident botaanik Toomas Kukk. Kulla Saatmäe sõidab septembris koos kahe teise noorega Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile Eestit esindama. 

Kulla Saatmäe oli sõnatu: „Ma ei osanud uskuda, et mul nii edukalt võib minna. Loomulikult lootsin, et mu töö saab märgitud, sest tegemist on olulise teemaga, kuid sellist tulemust ma oodata ei osanud". Tööd, mille oluline väärtus on liikide taastumise edasisel jälgimisel, juhendasid Koidula gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Sirje Miglai ja Tartu ülikooli teadlane Elle Roosaluste.

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss toimus kahes voorus. Esimeses voorus esitasid õpilased oma tööd konkursile, seejärel lugesid hindajad need läbi ning nende hulgast valiti parimad teise vooru, mis oli osa õpilaste teadusfestivalist. Teine voor toimus 12. ja 13. aprillil Eesti Rahva Muuseumis, kus gümnaasiumiastmes osales 68 tööd. 

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on pakkuda häid uurimistöid koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemekäsitlusele ka uurimistöödes.

 

 

 

Viimati muudetud 14.04.2022.