Emakeeleolümpiaadi lõppvoorus osalevad kolm Koidula õpilast

Loomise kuupäev 14.02.2024

Emakeeleolümpiaadi lõppvooru 8.–9. märtsil on kutsutud Koidula gümnaasiumist  Mia-Liis Ristal, Uku Kütt ja Kaspar Vaikmaa.

Kahe vanema rühma (9.−10. kl ja 11.−12. kl) õpilased pääsevad lõppvooru piirkondliku ülesandevooru kaudu. Lõppvooru kutsutakse kolme vanusrühma peale kokku kuni 80 õpilast. Lõppvoorus tuleb kõikidel vanuserühmadel lahendada ülesandeid, mis tulenevad vanuseastme ainekavast ja seostuvad olümpiaadi üldteemaga

Viimati muudetud 14.02.2024.