Alustab tehnilise graafika algkursus

Loomise kuupäev 10.01.2022

Hea Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilane! Tallinna Tehnikaülikoolil on hea meel Sind kutsuda valikainesse "Tehnilise graafika algkursus".

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised alused jooniste valmistamiseks, vormistamiseks ja lugemiseks. Samuti arendada ruumikujutlusvõimet ja insener-tehnilist mõtlemist. Kursuse käigus koostatakse ja redigeeritakse CAD tarkvaraga loodud objekte ja jooniseid. Õpe toimub veebis, mida toetab TalTech Moodle keskkond. Kursust viivad läbi Ehituse ja arhitektuuri instituudi õppejõud Aurika Nõmm ja Mark Kovalenko.

Antud valikaine on seotud mitme TalTechi erialaga:

  • Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine 
  • Hoonete sisekliima ja veetehnika 
  • Teedeehitus ja geodeesia 
  • Arhitektuur 
  • Maapõueressursid 
  • Elektroenergeetika ja mehhatroonika 
  • Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia 
  • Materjalitehnoloogia 
  • Tootearendus ja robootika 

Antud vormi eesmärk on esmane registreerumine valikainesse Tehniline graafika algkursus. Täpsemad juhised saadetakse kõigile vormi täitnutele e-posti aadressile.

Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iE39PoibyU-2wMfKUPHbV6PZCNx0D59BmukMZtZ7VoBUNFFXN01SWko3UzZXSlZGQ0tRWFY2Slk5SS4ulink opens on new page

 

Viimati muudetud 10.01.2022.