Aasta noorte osaluskogu või õpilasesindus: Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasesindus!

Loomise kuupäev 08.02.2022

Täna tunnustasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet eelmise aasta silmapaistvamaid noorsootöö valdkonnas tegevaid inimesi ja organisatsioone. Aasta noorte osaluskogu või õpilasesinduse tunnustuse pälvis Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasesindus.

Koidula Gümnaasiumi õpilasesindus pakkus õpilastele kaugõppe ajal tuge ja võimalust probleemid viia kooli juhtkonnani. Õpilasesindus teeb järjepidevalt koostööd kooli juhtkonnaga olles kaasatud kooli oluliste dokumentide muutmisel ja kinnitamisel. Nad seisavad kaasõpilaste eest, korraldades näiteks küsitlusi kaardistamaks õppekeskkonnas puudusi ning leidmaks lahendusi. Õpilasesinduse eestvedamisel liitus kool Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga, teeb tihedat koostööd erinevate osapooltega ja loob koolinoortele võimaluse osaleda erinevatel koolitustel.

Rakett 69 Teadusstuudiotes toimunud "Noorte heaks tänu" galal tõsteti esile noorsotöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ning mõjukaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.

„Meil tuleb noorte, nende pakutud lahenduste ja ideedega arvestada. Avastada ja arendada noorte andeid ja tugevusi ning toetada noorte ettevõtlikkust ja loovust. Peame kuulama noori kõigil valitsemistasanditel ning võimestama noori kui kodanikke,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning lisas, et kvaliteetse noorsootöö kättesaadavus on väga oluline.

Oleme uhked!

Loe lisa "Selgusid noortevaldkonna parimad tegijad"link opens on new page

Viimati muudetud 08.02.2022.