Ettevõtlussuund

Ettevõtlussuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks majanduse-, inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, tagades kaasaegsed ettevõtlus- ja kommunikatsioonioskused ning arusaamise ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nende vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, arendades õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut ning probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.
Ettevõtlussuund on kujundatud laia matemaatika ning  majandus- ja ettevõtlusõppe suunakursustest, mille hulgas on ka kursused "Õpilasfirma I-II". 

Avaldatud 13.08.2018. Viimati muudetud 23.05.2023.