Koolielu

Toetused


Transport

Sõidukulud hüvitatakse õppeperioodil rahvastikuregistri järgi väljaspool Pärnumaad elavale Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasele.

Sõidukulude hüvitamise kord

Taotlus sõidukulude hüvitamiseks .pdf / .docx

Majutus

Õpilane, kelle sõiduaeg ühistranspordiga on vähemalt kaks tundi päevas elukohast üks kord päevas Pärnu Koidula Gümnaasiumisse ning  üks kord päevas tagasi elukohta või kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.
Pärnu Koidula Gümnaasium teeb koostööd õpilastele vajaduspõhise majutuse võimaldamiseks Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Õpilane võiks selle vajaduse eelnevalt märkida sisseastumisavaldusel.

Majutuskulude hüvitamise kord

Taotlus majutuskulude hüvitamiseks .pdf / .docx

Toitlustus

Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasele võimaldatakse tasuta hommikuputru ning tasuta koolilõunat 1.68€  ulatuses.

 

Transport

Sõidukulud hüvitatakse õppeperioodil rahvastikuregistri järgi väljaspool Pärnumaad elavale Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasele.

Sõidukulude hüvitamise kord

Taotlus sõidukulude hüvitamiseks .pdf / .docx

Majutus

Õpilane, kelle sõiduaeg ühistranspordiga on vähemalt kaks tundi päevas elukohast üks kord päevas Pärnu Koidula Gümnaasiumisse ning  üks kord päevas tagasi elukohta või kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.
Pärnu Koidula Gümnaasium teeb koostööd õpilastele vajaduspõhise majutuse võimaldamiseks Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Õpilane võiks selle vajaduse eelnevalt märkida sisseastumisavaldusel.

Majutuskulude hüvitamise kord

Taotlus majutuskulude hüvitamiseks .pdf / .docx

Toitlustus

Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasele võimaldatakse tasuta hommikuputru ning tasuta koolilõunat 1.68€  ulatuses.