Important

10. klassi astujate dokumentide vastuvõtt 08. June kool

Palume Sinul tuua oma dokumendid Pärnu Koidula Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks kooli Metsa 21. Dokumentide vastuvõtt raamatukogus (1. korrus) 14. - 22. juunil (järgmisel tööpäeval peale oma lõpuaktust) kella 9.00-13.00.


Esitada tuleb:
1. Lapsevanema avaldus kooli vastuvõtuks ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks (võimalik eelnevalt lapsevanemal digiallkirjastatult saata kooli üldmeilile kool@koidulag.edu.ee) 
2. sisseastuja isikut tõendav dokument
3. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi tunnistus
4. tervisekaardi koopia

Esitada tuleb:
1. Lapsevanema avaldus kooli vastuvõtuks ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks (võimalik eelnevalt lapsevanemal digiallkirjastatult saata kooli üldmeilile kool@koidulag.edu.ee) 
2. sisseastuja isikut tõendav dokument
3. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi tunnistus
4. tervisekaardi koopia