Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

 „Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ on avaldatud kodulehe alajaotises "Dokumendid".