Õppetöö

Valikained

Gümnaasiumi vabade valikainete kursused toimuvad juhul, kui on vähemalt 12 soovijat.

Gümnaasiumi õpilane esitab samal õppeaastal valitavate vabade valikainete loendi klassijuhatajale hiljemalt õppeaasta 1. oktoobriks. Valikaineid võib kokkuleppel kooliga muuta.

Valikaine maht õpetaja toimumisaeg koht
Arvuti uurimistöös 2 kursust Tiiu Leibur  T 7.t  307
Riigikaitseõpetus. Õpe välilaagris 2 kursust Margo Sai    
Informaatika ja kaasaegsed tehnoloogiad 2 kursust Tiiu Leibur  T 7.t  216
Videomängude arendus ja disain 2 kursust Teele Karro  T 9.t   307
Veebiarendus 2 kursust Teele Karro  T 9.t  307
Programmeerimise alused 2 kursust Teele Karro  K 9.t  307 
Enese loomine ja juhtimine 2 kursust Gerli Luks  E 7.t, K 8.t, R 7.t  302
Vaba kunst: visuaalne keel 2 kursust Madli Lavin  K 9.-10.t  108 
Draama 2 kursust Merilin Sepp  T 17.00  aula
Psühholoogia 1 kursus Eva Palk  kord kuus T 9.t  106
Väitlus 2 kursust Siim Ruul  E 9.t  102
Male 2 kursust Ruslan Mironov  K 13.45, N 14.30  104
Koolileht 1 kursus Reelika Lume  N 15.30  412
Kooliraadio 1 kursus Reelika Lume  N 15.30  412
Segakoor 2 kursust Mari-Krõõt Fridolin  T, N 15.30  aula
Arvutimuusika 2 kursust Indrek Palu  K 15.30  216
Pilliõpe 2 kursust Indrek Palu  E,T 17.10  223
Puhkpill 2 kursust Rein Vendla, Sigrit Hint  N 15.30  223
Rahvatants 2 kursust Ulla Helin-Mengel, Rita Mändla  E 16.30; N 16.45  aula
Tantsukompositsioon, kaasaegne tants, 
tantsutehnika ja loovliikumine
2 kursust Annika Viibus  K 15.30   aula
Tervislikud eluviisid: toitumine ja tervis 1 kursus Maris Agasild  E 7.-9.t  308
Vene keel A1 2 kursust Viive Korb  N 9.t  401
Soome keel A1 2 kursust Helle Marttila  E 9.-10.t  203
Prantsuse keel A1 2 kursust Anneli Rondo  R 8.-9. t  113
Hispaania keel A1 2 kursust Anneli Rondo  T 9.-10. t   113
Eesti keel teise keelena 2 kursust Leili Sägi  E, T 14.45  106
Bioloogiaklubi 1 kursus Sirje Miglai  T 9.t, K 7.-9.t  303
Majandus ja ettevõtlusõpe 2 kursust Birgit Peterson    
Robootika ja mehhatroonika 2 kursust Tõnu Tamm  N 14.30  216
Tartu Ülikooli teaduskooli kursused        
Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursused