Õppetöö

Tunnijaotusplaan

Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted gümnaasiumis:

Gümnaasiumis on laia matemaatika korral 69 kohustuslikku kursust. Kokku peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane olema läbinud vähemalt 96 kursust.


Matemaatika-füüsika suuna tunnijaotus

Reaalsuuna tunnijaotus

Loodussuuna tunnijaotus

Euroopa suuna tunnijaotus

Ettevõtlussuuna tunnijaotus

 

Matemaatika-füüsika suund G1 G2 G3 Kokku
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 3 5 7 12
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 2 5 2 4 3 14 7 21
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 2   1       3 0 3
Füüsika 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Füüsika praktikum   2   2     0 4 4
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Õpilasele kokku 25 10 26 9 18 10 69 29 98

 

Reaalsuund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 3 5 7 12
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 2 5 2 4 3 14 7 21
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1   2       3 0 3
Füüsika 2 2 2 2 1 3 5 7 12
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Meedia-kommunikatsioon   2   2     0 4 4
Multimeedia   2   2     0 4 4
Õpilasele kokku 24 12 27 11 18 11 69 34 99

 

Loodussuund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 3 5 7 12
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5   5   4 2 14 2 16
Bioloogia   4 2 2 2 1 4 7 11
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1 1 2     2 3 3 6
Keemia praktikum   1   1   1 0 3 3
Füüsika 2 1 2 1 1   5 2 7
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Õpilasele kokku 24 11 27 7 18 11 69 29 98

 

Euroopa suund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 3 5 7 12
Võõrkeel B1 2 1 2 1 1 2 5 4 9
Võõrkeel A2 (pr keel)   2   2   2 0 6 6
Matemaatika 6   5   4 2 15 2 17
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1   2       3 0 3
Füüsika 2   2   1   5 0 5
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Usundiõpetus   1         0 1 1
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimene ja  õigus           1 0 1 1
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Filosoofia       1     0 1 1
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Õpilasele kokku 25 8 27 7 18 11 70 26 96

 

Ettevõtlussuund G1 G2 G3  
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 3 5 7 12
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 2 5 2 4 3 14 7 21
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 1   2       3 0 3
Füüsika 2   2   1   5 0 5
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Majandusõpetus   1   1   1 0 3 3
Ettevõtlusõpetus   1   1   1 0 3 3
Õpilasfirma       2     0 2 2
Õpilasele kokku 24 8 27 9 18 10 69 27 96

Matemaatika-füüsika suuna tunnijaotus

Reaalsuuna tunnijaotus

Loodussuuna tunnijaotus

Euroopa suuna tunnijaotus

Ettevõtlussuuna tunnijaotus

 

Matemaatika-füüsika suund
G1
G2
G3
Kokku

Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku

Eesti keel
2
1
2
 
2
 
6
1
7

Kirjandus
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12

Võõrkeel B1
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Matemaatika
5
2
5
2
4
3
14
7
21

Bioloogia
 
 
2
 
2
 
4
0
4

Geograafia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Keemia
2
 
1
 
 
 
3
0
3

Füüsika
2
2
2
2
1
2
5
6
11

Füüsika praktikum
 
2
 
2
 
 
0
4
4

Ajalugu
2
 
2
 
2
 
6
0
6

Ühiskonnaõpetus
 
 
 
 
2
 
2
0
2

Inimeseõpetus
1
 
 
 
 
 
1
0
1

Muusika
1
 
1
 
1
 
3
0
3

Kunst
1
 
1
 
 
 
2
0
2

Kehaline kasvatus
2
 
2
 
1
 
5
0
5

Õpilasuurimus
 
 
 
1
 
 
0
1
1

Uurimistöö alused
 
1
 
 
 
 
0
1
1

Õpilasele kokku
25
10
26
9
18
10
69
29
98

 

Reaalsuund
G1
G2
G3
 

Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku

Eesti keel
2
1
2
 
2
 
6
1
7

Kirjandus
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12

Võõrkeel B1
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Matemaatika
5
2
5
2
4
3
14
7
21

Bioloogia
 
 
2
 
2
 
4
0
4

Geograafia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Keemia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Füüsika
2
2
2
2
1
3
5
7
12

Ajalugu
2
 
2
 
2
 
6
0
6

Ühiskonnaõpetus
 
 
 
 
2
 
2
0
2

Inimeseõpetus
1
 
 
 
 
 
1
0
1

Muusika
1
 
1
 
1
 
3
0
3

Kunst
1
 
1
 
 
 
2
0
2

Kehaline kasvatus
2
 
2
 
1
 
5
0
5

Õpilasuurimus
 
 
 
1
 
 
0
1
1

Uurimistöö alused
 
1
 
 
 
 
0
1
1

Meedia-kommunikatsioon
 
2
 
2
 
 
0
4
4

Multimeedia
 
2
 
2
 
 
0
4
4

Õpilasele kokku
24
12
27
11
18
11
69
34
99

 

Loodussuund
G1
G2
G3
 

Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku

Eesti keel
2
1
2
 
2
 
6
1
7

Kirjandus
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12

Võõrkeel B1
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Matemaatika
5
 
5
 
4
2
14
2
16

Bioloogia
 
4
2
2
2
1
4
7
11

Geograafia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Keemia
1
1
2
 
 
2
3
3
6

Keemia praktikum
 
1
 
1
 
1
0
3
3

Füüsika
2
1
2
1
1
 
5
2
7

Ajalugu
2
 
2
 
2
 
6
0
6

Ühiskonnaõpetus
 
 
 
 
2
 
2
0
2

Inimeseõpetus
1
 
 
 
 
 
1
0
1

Muusika
1
 
1
 
1
 
3
0
3

Kunst
1
 
1
 
 
 
2
0
2

Kehaline kasvatus
2
 
2
 
1
 
5
0
5

Õpilasuurimus
 
 
 
1
 
 
0
1
1

Uurimistöö alused
 
1
 
 
 
 
0
1
1

Õpilasele kokku
24
11
27
7
18
11
69
29
98

 

Euroopa suund
G1
G2
G3
 

Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku

Eesti keel
2
1
2
 
2
 
6
1
7

Kirjandus
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12

Võõrkeel B1
2
1
2
1
1
2
5
4
9

Võõrkeel A2 (pr keel)
 
2
 
2
 
2
0
6
6

Matemaatika
6
 
5
 
4
2
15
2
17

Bioloogia
 
 
2
 
2
 
4
0
4

Geograafia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Keemia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Füüsika
2
 
2
 
1
 
5
0
5

Ajalugu
2
 
2
 
2
 
6
0
6

Usundiõpetus
 
1
 
 
 
 
0
1
1

Ühiskonnaõpetus
 
 
 
 
2
 
2
0
2

Inimene ja  õigus
 
 
 
 
 
1
0
1
1

Inimeseõpetus
1
 
 
 
 
 
1
0
1

Muusika
1
 
1
 
1
 
3
0
3

Kunst
1
 
1
 
 
 
2
0
2

Kehaline kasvatus
2
 
2
 
1
 
5
0
5

Filosoofia
 
 
 
1
 
 
0
1
1

Õpilasuurimus
 
 
 
1
 
 
0
1
1

Uurimistöö alused
 
1
 
 
 
 
0
1
1

Õpilasele kokku
25
8
27
7
18
11
70
26
96

 

Ettevõtlussuund
G1
G2
G3
 

Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku

Eesti keel
2
1
2
 
2
 
6
1
7

Kirjandus
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12

Võõrkeel B1
2
 
2
 
1
1
5
1
6

Matemaatika
5
2
5
2
4
3
14
7
21

Bioloogia
 
 
2
 
2
 
4
0
4

Geograafia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Keemia
1
 
2
 
 
 
3
0
3

Füüsika
2
 
2
 
1
 
5
0
5

Ajalugu
2
 
2
 
2
 
6
0
6

Ühiskonnaõpetus
 
 
 
 
2
 
2
0
2

Inimeseõpetus
1
 
 
 
 
 
1
0
1

Muusika
1
 
1
 
1
 
3
0
3

Kunst
1
 
1
 
 
 
2
0
2

Kehaline kasvatus
2
 
2
 
1
 
5
0
5

Õpilasuurimus
 
 
 
1
 
 
0
1
1

Uurimistöö alused
 
1
 
 
 
 
0
1
1

Majandusõpetus
 
1
 
1
 
1
0
3
3

Ettevõtlusõpetus
 
1
 
1
 
1
0
3
3

Õpilasfirma
 
 
 
2
 
 
0
2
2

Õpilasele kokku
24
8
27
9
18
10
69
27
96


Matemaatika-füüsika suund G1 G2 G3 Kokku
Õppeained RK SK RK SK RK SK RK SK Kokku
Eesti keel 2 1 2   2   6 1 7
Kirjandus 2   2   1 1 5 1 6
Võõrkeel B2 2 2 2 2 1 3 5 7 12
Võõrkeel B1 2   2   1 1 5 1 6
Matemaatika 5 2 5 2 4 3 14 7 21
Bioloogia     2   2   4 0 4
Geograafia 1   2       3 0 3
Keemia 2   1       3 0 3
Füüsika 2 2 2 2 1 2 5 6 11
Füüsika praktikum   2   2     0 4 4
Ajalugu 2   2   2   6 0 6
Ühiskonnaõpetus         2   2 0 2
Inimeseõpetus 1           1 0 1
Muusika 1   1   1   3 0 3
Kunst 1   1       2 0 2
Kehaline kasvatus 2   2   1   5 0 5
Õpilasuurimus       1     0 1 1
Uurimistöö alused   1         0 1 1
Õpilasele kokku 25 10 26 9 18 10 69 29 98