Meie koolist

Õppenõukogu

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44

"Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

Õppeaastal 2018 - 2019 toimuvad õppenõukogud:

1. ÕNK alarühma G1 klasside õppe- ja kasvatustöö koosolek 7. november 2018 

2. ÕNK alarühma G3 klasside õppe- ja kasvatustöö koosolek 22. november 2018

3. ÕNK alarühma G2 klasside õppe- ja kasvatustöö koosolek 13. detsember 2018

4. ÕNK  6. veebruar 2019 

5. ÕNK  5. juuni 2019

6. ÕNK 19. juuni 2019

7. ÕNK 20. juuni 2019

8. ÕNK 23. august 2019