Koolielu

Koidulauliku valgel

XXV üleriigiline noorte etluskonkurss "Koidulauliku valgel" toimub 13. detsembril 2021

Pärnu Koidula Muuseum, Jannseni 37, Pärnu linn


Üleriigiline noorte etluskonkurss „Koidulauliku valgel” toimub Koidula nooruslinnas alates 1997. aastast. Konkursi korraldajateks on Pärnu Koidula Gümnaasium, Koidula Muuseum ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond. 

Konkursil esitatakse lisaks Koidula loomepärandile ka teiste autorite loomingut. Tänavune Koidula kaasautor on Jaan Kaplinski, kes sai tuntuks kõigepealt intellektuaalse humanistliku suunitlusega luuletajana, hiljem avaldas ta ka proosat: romaane, mälestusteraamatuid ja artiklikogumikke. Ta võttis sõna ühiskondlikel teemadel, kirjutas filosoofilisi tekste ning tõlkis eesti keelde luulet ja proosat. 

Ühiskondlikult tundliku mõtleja ja loojana kajastas ta meie maailma valupunkte. Kaplinski suveräänne mõte, tema huvi põlisrahvaste ning nende kultuuri, looduse ning maailma usundite ja filosoofia vastu tegid temast rahvusvaheliselt tuntud eesti luuletaja, esseisti ja mõtleja. „Kaplinski luulemina unistab igatsevalt, kuidas oli olla „enne ja teisel pool / suure unustuse / mõõgalööki / mis andis sulle / selle aja / ruumi / ja nime“. Teisal räägib ta endast üheaegselt esimeses ja teises isikus: „mind ei ole ammu enam / Jaan Kaplinski või kes ta oli tuli / sõitis läks läbi lumise metsa jäi / kuulama tuisku ja kõik muutus lindudeks / ja luuletusteks ka tema ise“ “ (A. Loog, 22.01.2021, Postimees)

Konkursil saavad osaleda üldhariduskoolide 5.–12. klasside õpilased. Eelvoorud peetakse Eestimaa maakondades ja linnades ning eelvooruse korraldajad valivad õpilase(d), kes pääsevad lõppvooru. Lõppvoorule on oodatud igast vanusegrupist 1 maakonna ja 1 linna parim esindaja (v.a suurematest linnadest Tallinn, Tartu, Narva, kust ootame 2 osalejat) Lõppvoorus tuleb esitada üks Koidula ja üks Kaplinski luuletus või proosakatkend. Esinemiskava pikkus on kuni viis minutit. 

Parimaid etlejaid tunnustatakse kahes vanuserühmas: noorem rühm 5.–9. klass ja vanem rühm 10.–12. klass. Üleriigilisel voorul antakse välja üks peaauhind, valitakse mõlema vanuserühma kolm parimat esinejat ja jagatakse eripreemiaid. 

Lõppvoorule pääsenud õpilaste andmed tuleb registreerida hiljemalt 6. detsembriks 2021 registreerimisvormi kaudu. 

Konkursi korraldamisel lähtume vabariigis kehtivatest piirangutest. Palume arvestada, et praeguse info järgi tuleb alates 12. eluaastast esitada COVID tõend.

Lisainfo:

Pärnu Koidula Gümnaasiumi huvijuht Madde Rebane 

telefon +372 6000460
e-post madde@koidulag.edu.ee 

Üleriigiline noorte etluskonkurss „Koidulauliku valgel” toimub Koidula nooruslinnas alates 1997. aastast. Konkursi korraldajateks on Pärnu Koidula Gümnaasium, Koidula Muuseum ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond. 

Konkursil esitatakse lisaks Koidula loomepärandile ka teiste autorite loomingut. Tänavune Koidula kaasautor on Jaan Kaplinski, kes sai tuntuks kõigepealt intellektuaalse humanistliku suunitlusega luuletajana, hiljem avaldas ta ka proosat: romaane, mälestusteraamatuid ja artiklikogumikke. Ta võttis sõna ühiskondlikel teemadel, kirjutas filosoofilisi tekste ning tõlkis eesti keelde luulet ja proosat. 


Ühiskondlikult tundliku mõtleja ja loojana kajastas ta meie maailma valupunkte. Kaplinski suveräänne mõte, tema huvi põlisrahvaste ning nende kultuuri, looduse ning maailma usundite ja filosoofia vastu tegid temast rahvusvaheliselt tuntud eesti luuletaja, esseisti ja mõtleja. „Kaplinski luulemina unistab igatsevalt, kuidas oli olla „enne ja teisel pool / suure unustuse / mõõgalööki / mis andis sulle / selle aja / ruumi / ja nime“. Teisal räägib ta endast üheaegselt esimeses ja teises isikus: „mind ei ole ammu enam / Jaan Kaplinski või kes ta oli tuli / sõitis läks läbi lumise metsa jäi / kuulama tuisku ja kõik muutus lindudeks / ja luuletusteks ka tema ise“ “ (A. Loog, 22.01.2021, Postimees)

Konkursil saavad osaleda üldhariduskoolide 5.–12. klasside õpilased. Eelvoorud peetakse Eestimaa maakondades ja linnades ning eelvooruse korraldajad valivad õpilase(d), kes pääsevad lõppvooru. Lõppvoorule on oodatud igast vanusegrupist 1 maakonna ja 1 linna parim esindaja (v.a suurematest linnadest Tallinn, Tartu, Narva, kust ootame 2 osalejat) Lõppvoorus tuleb esitada üks Koidula ja üks Kaplinski luuletus või proosakatkend. Esinemiskava pikkus on kuni viis minutit. 

Parimaid etlejaid tunnustatakse kahes vanuserühmas: noorem rühm 5.–9. klass ja vanem rühm 10.–12. klass. Üleriigilisel voorul antakse välja üks peaauhind, valitakse mõlema vanuserühma kolm parimat esinejat ja jagatakse eripreemiaid. 

Lõppvoorule pääsenud õpilaste andmed tuleb registreerida hiljemalt 6. detsembriks 2021 registreerimisvormi kaudu. 

Konkursi korraldamisel lähtume vabariigis kehtivatest piirangutest. Palume arvestada, et praeguse info järgi tuleb alates 12. eluaastast esitada COVID tõend.

Lisainfo:

Pärnu Koidula Gümnaasiumi huvijuht Madde Rebane 

telefon +372 6000460
e-post madde@koidulag.edu.ee