-=Pärnu Koidula Gümnaasium=- - Uudised
  • Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Jõulukuu esimesel päeval külastas Pärnu Koidula Gümnaasiumi Civita Eesti rändav töötuba. Töötoas käsitleti bioanalüütiku töökoha olemust ja sellega kaasnevaid tööülessandeid. Töötoa viis läbi Koidula kooli vilistlane Janely Pae.

Töötoa algul näidati õpilastele viruaalreaalsuse prillide abil videot, mis kujutas situatsiooni Pärnu Haigla erakorralise meditsiini osakonda sattunud isikust ning sellele järgnevalt haiglas töötava bioanalüütiku tööülessandeid.Video vaatamisele järgnes praktiline töö, kus läbiti juhendusega bioanalüütiku tööülessandeid ning täideti jooksvalt töölehti. Esmalt prooviti kätt pipettidega vereproovi doseerimises hematoloogiliseks analüüsiks ja määrati patsiendi seisund leukotsüütide konsentratsiooni järgi veres. Teine ülessanne oli külvnõelaga vereproovist petri tassile kanda külv, et selgeks teha kas veres on baktereid. Ning lisaks määratleti ette valmistatud antibiogrammilt, milline antibiootikum toimib kõige paremini konreetse bakteri vastu. Viimase ülessandena said õpilased läbi mikroskoobi vaadelda nahabiopsa preparaati mille alusel oli vaja määratleda, kas patsiendil on kasvaja. Töötoas kasutati imitasioonverd ja eelkasvatatud bakterikolooniaid. Töötuba oli kindlasti erinev igapäeva tunnist ja pakkus uut ning huvitavat kogemust. Töötoa ülesehitus oli loogiline ja lihtsalt järgitav.

Oskar Imre Saik G2R2

20171201 084156

Pärnu Koidula Gümnaasium osaleb rahvusvahelises STEAM projektis, mille keskseks teemaks on eluliselt oluline – vesi. Nimetatud STEAM projekt lõimib teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja matemaatika.
Käimas on projekti teine tegevusaasta, mis toob projektipartnerid Pärnusse: 10.12. – 16.12. võõrustab Pärnu Koidula Gümnaasium külalisi Portugalist, Türgist, Hollandist, Lätist ja Leedust ühtekokku 20 õpilast ja 11 õpetajat.
Käesoleval projektikohtumisel keskendutakse eelkõige loodusteadustele, inseneeriale ja tehnoloogiale. Nii alustab projektinädalat esmaspäeval, 11.12. 3D modelleerimise ja -printimise töötuba – külalised tutvuvad 3D modelleerimisprogrammidega lähemalt ja päeva lõpuks disainivad purskkaevu. Järgnev päev jätkub pealinnas, kui TTÜ innovatsioonikeskuses Mektory õpitakse projekteerima optimaalset veevõrku, hindama vee puhtust ja kvaliteeti ning valmistama oma elektroonikaseadmeid.
Töiste tegevuspäevade tasakaalustamiseks tutvustatakse külalistele Eesti spaa- ja saunakultuuri, Tallinnas külastatakse Lennusadamat.
Kesknädal jätkub töiselt – rahvusvahelistes õpilasmeeskondades koostatakse veeteemalisi videoesitlusi. Üheks projekti lõpptulemiks on kaugjuhtimisel veeproovi võttev mõõteriist. Õpilastiimid esitlevad oma seni valminud seadeldiste prototüüpe. Lõplikud seadmed valmivad projektiaasta lõpuks, kevadel.
Kooli bioloogiaklubi viib külalistele läbi mitmeid töötube – õpitakse määrama elusorganisme vees, hindama vee puhtust ja kvaliteeti, testima joogivett. Noored tutvustavad muu hulgas „labor kohvris“ vahendeid, millega viivad läbi füsioloogilisi mõõtmisi külalistele.
Kooli eduka robootikaringi juhendaja füüsikaõpetaja Tõnu Tamm tutvustab roboteid ning viib läbi praktilise töötoa külalisõpilastele (joonejälgimine). Nimetatud esitlus aitab õpilastel koguda ideid, kuidas rakendada robootika võimalusi oma lõpp-produkti projekteerimisel.
Tegusatele projektipäevadele pakub vaheldust räätsamatk Tolkuse rabas ning Häädemeeste Vee tootmise külastus.
Projektinädal lõppeb kohtumise jooksul valminud õpilastööde esitlemisega.


Birgit Peterson
projektijuht
Pärnu üldhariduskoolide kunstikonkursil jagas 11. klasside arvestuses esikohta G2A õpilane Hanna Britt Jõgis ja II kohta Mikk Salom G2R1 klassist. 
10. klasside arvestuses saavutas II koha Bianca Rahnoja G1R2 klassist. 
Õpilasi juhendab kunstiõpetaja Heleri Saks. Palju õnne! 

Õpilaste töid saab näha juba alates järgmisest teisipäevast Pärnu keskraamatukogus. 

Eelmisel neljapäeval, 30.11, käis Koidula Gümnaasiumis külas Rändav bioklass. Projektist said seekord osa võtta G3 reaalklassid. Õpilastel oli võimalus tutvuda tänapäevaste DNA analüüsi meetoditega ja töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.

Õppepäev koosnes loengulisest ja praktilisest osast. Esimese praktilise ülesandena pandi õpilased proovile pipeteerimisega. Parimaid pipeteeriaid autasustati. Saadi teada kuidas on võimalik meid huvitavaid DNA piirkondi PCR-i reaktsiooni käigus paljundada. Praktiline töö jätkus PCR-i reaktsiooni tulemuste analüüsiga agaroos geelelektroforeesil. Juhendajateks olid Tartu Ülikooli esimese, teise kui ka kolmanda kursuse bioloogia ja geenitehnoloogia eriala üliõpilased. Nende seas ka kolm Koidula kooli vilistlast: Helerin Lilleleht, Heiki Reila ja Lauri Leas.

Projekti “Rändav bioklass” eesmärgiks on tutvustada koolinoortele eluteadusi ning suurendada nende huvi biotehnoloogia valdkonna vastu. Projekti käigus sõidab mobiilne labor mööda Eestit ning külastab erinevaid koole. Koolikülastustel saavad õpilased viia läbi mitmesuguseid katseid, peetakse loenguid ning räägitakse eluteaduste valdkonda kuuluvate teadusharude saavutustest. Õpilased ja õpetaja Maris Agasild tänavad Rändavat bioklassi huvitava õppepäeva eest!

Kirke Stina Karin, G3R1

24302036 1636427406420590 9137950347160507152 o

Uudised

Kooliaasta avakogunemine

Kooliaasta avakogunemine 27. augustil kell 09.45 koolimaja ees.28. augustil G1 klasside... Loe edasi...
Õpikute laenutamine

Õpikute väljastamine toimub:G1 klassid 22.08 kell 9.00-13.00G2 klassid 23.08 kell 9.00-13.00G3 klassid... Loe edasi...
IMAGE Bioloogiaklubil oli toimekas aasta

16. mail pandi grilli ja kringliga punkt bioloogiaklubi selle aasta ettevõtmistele. Tulemusliku töö... Loe edasi...
IMAGE 65. KOKOKO vaatas koduõuest kaugemale

Täna toimus 65. Koidula kooli konverents KOKOKO, mis kandis tänavu nime “Koduõuest kaugemale” ja... Loe edasi...
IMAGE Tervisepäeval koguti looduses kilomeetreid

Esmaspäeval 14. mail toimus Raeküla terviserajal kooli tervisepäev. Tervisepäev toimus... Loe edasi...
IMAGE Koos on parem!

Koidula Gümnaasiumi G1EV klassi korraldusnaiskond viib sündmuskorralduse kursuse raames läbi... Loe edasi...

Eelolevad sündmused