-=Pärnu Koidula Gümnaasium=- - Uudised
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
Pärnu linna hariduselu eduka arendamise ja reaalhariduse propageerimise eest saab teenetemärgi Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo.
Volikogu aseesimehe Hillar Talviku jutu järgi on Kaldo juhtinud kooli edukalt muutuste teel, kaitstes ise doktoritööd ja olles ainus doktorikraadiga koolidirektor piirkonnas.
„Koidula gümnaasiumil on Pärnu linnas ainsana toimiv koostööleping kõigi Eesti suuremate ülikoolidega, õpilastele korraldatakse erikursusi ja praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja seadmeid. Indrek Kaldo on edukalt kaasanud kollektiivi otsustusprotsessidesse, koolis on ellu viidud uusimad haridussuundumused ja koolis töötavad pädevad ja uuendusmeelsed õpetajad," rääkis Talvik.

Kauase ja pühendunud töö eest eesti keele õpetajana ja kultuurielu edendajana Pärnu vene õppekeelega koolis tunnustab linn teenetemärgiga veel nii Pärnu Tammsaare kooli kui Koidula gümnaaisumi õpetajat Leili Sägi. Palju õnne!

Pärnu Postimees
2017. aastal oli Koidula koolis riigieksamitegijaid 163 ja kool on  suurte koolide (st eksamitegijaid vähemalt 100 või  3 paralleeli) seas auväärsel 6. kohal vabariigis. Oleme uhked veel selle üle, et 32 noort saavutasid inglise keeles C1 või C2 taseme.

Vaata lähemalt:
Koolide riigieksamite pingerida 2017 

IMG 4977
Üleriigilisel vene keele olümpiaadil esindasid Pärnu linna meie kooli õpilased Vironika Bankier G3R2 klassist ning Daniel Märtson G2R1 klassist. Olümpiaadi üldpealkiri oli „Eesti Vabariik 100. Vene kultuuri kandjate panus Eesti arengusse.“ Üle vabariigi oli kokku sõitnud 34 õpilast. Organisaatoriteks olid Tallinna Ülikooli õppejõud. Valmistumine olümpiaadiks nõudis paljude erinevate materjalide läbitöötamist, millele juhendis polnud isegi viidatud. Teada oli vaid teema. Õpilased tegid iseseisvalt väga palju lisatööd, õpetajad said kaasa aidata materjalide kokkuotsimisel.
Kohapeal tehti testidega kindlaks õpilaste keeleoskustase, mille põhjal moodustusid grupid. B1 taseme grupis osales 12 õpilast, B2 taseme grupis aga 22 õpilast. Hiljem koostati punktide alusel üldnimekiri. Esimese ülesandena vaadati filmilõiku, mille põhjal tuli kirjutada essee. Seejärel olid väga raske kulturoloogia-alane test, töö tekstiga ning suuline üleastumine mingil kindlal teemal, mille õpilane laua pealt nagu loosina võttis.
Enne kokkuvõtete tegemist kohtusime professor Aurika Meimrega (meie kooli vilistlane), kes töötab Tallinna Linnavalitsuses ja ka Tallinna Ülikoolis. Ta jutustas huvitavalt ja haaravalt oma viimasest raamatust, mis hiljuti trükist ilmus.
Kokkuvõtted olümpiaadist tehti samal õhtul. Vironika saavutas üldarvestuses 9.koha ning Daniel 10.koha. Oleme tulemustega rahul, sest olümpiaad oli tõepoolest väga raske.
Aitäh, õpetajad Viive Korb ja Irina Mandrõko!
Sel kevadel registreerus olümpiaadile 65 õpilast. Nagu õpetajatega on kokku lepitud, toimub olümpiaad kahes erinevas grupis. Ühe grupi moodustavad õpilased, kes mitte kellegagi kodus vene keelt ei räägi. Teise grupi aga need, kellel on see võimalus kodus olema. Nii on üksteiselt mõõduvõtmine ausam. Koostatud ülesanded vastasid ainekavale. Kontrolliti teadmisi grammatikas ja lugemisoskuses.
Gümnaasiumiosa tulemused on järgmised.
10. klasside parimad eesti grupis olid Greta Pinka Ühisgümnaasiumist (õp. Oad), Tekla Liisa Vilberg Koidula gümnaasiumist (õp. Mandrõko) ning Etthel Normak Humanitaargümnaasiumist (õp. Põldsam). Vene grupis Anastasia Bedrataja Koidula gümnaasiumist (õp. Korb), Martin Belan Ühisgümnaasiumist (õp. Oad) ja Gregory Fenko Koidula gümnaasiumist (õp. Korb).
11. klasside tublimad eesti grupis Karl-Joosep Kass Humanitaargümnaasiumist (õp.Põldsam), Janeli Kangur Koidula gümnaasiumist (õp. Mandrõko) ning Carmen Toomsalu Humanitaargümnaasiumist (õp. Põldsam). Vene grupis aga Daniel Märtson Koidula Gümnaasiumist (õp. Mandrõko), Karina Vassiljeva Ühisgümnaasiumist (õp. Tammekivi) ja Samanta Mihhailova Koidula gümnaasiumist (õp. Korb).
27. märtsil toimuvale üleriigilisele olümpiaadile teemal „Eesti Vabariik 100. Vene kultuuri kandjate panus Eesti arengusse“ lähevad Koidula gümnaasiumist Daniel Märtson ja Vironika Bankier ning Ühisgümnaasiumist Martin Belan.

Viive Korb
Pärnu linna vene keele kui võõrkeele aineühenduse juht

Uudised

Kooliaasta avakogunemine

Kooliaasta avakogunemine 27. augustil kell 09.45 koolimaja ees.28. augustil G1 klasside... Loe edasi...
Õpikute laenutamine

Õpikute väljastamine toimub:G1 klassid 22.08 kell 9.00-13.00G2 klassid 23.08 kell 9.00-13.00G3 klassid... Loe edasi...
IMAGE Bioloogiaklubil oli toimekas aasta

16. mail pandi grilli ja kringliga punkt bioloogiaklubi selle aasta ettevõtmistele. Tulemusliku töö... Loe edasi...
IMAGE 65. KOKOKO vaatas koduõuest kaugemale

Täna toimus 65. Koidula kooli konverents KOKOKO, mis kandis tänavu nime “Koduõuest kaugemale” ja... Loe edasi...
IMAGE Tervisepäeval koguti looduses kilomeetreid

Esmaspäeval 14. mail toimus Raeküla terviserajal kooli tervisepäev. Tervisepäev toimus... Loe edasi...
IMAGE Koos on parem!

Koidula Gümnaasiumi G1EV klassi korraldusnaiskond viib sündmuskorralduse kursuse raames läbi... Loe edasi...

Eelolevad sündmused