• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
Traditsiooniliselt on koolis läbi viidud järgmisi üritusi:
* 1.september - tarkusepäev
* Õpetajatepäev
* Rebaste ristimine
* Kooli aupäeva üritused
* Vabariiklik Koidulauliku konkurss
* Jõulupeod
* Sõbrapäev
* Vabariigi aastapäeva tähistamine
* Lauluvõistlus
* Emakeelepäev
* Õpilaskonverents
* Direktori vastuvõtt tublimatele
* Tutipäev
* Lõpuaktused
* Ainenädalad
* Klassidevahelised spordivõistlused

1.september - tarkusepäev
Kogu koolipere koguneb koolimaja ette, kus toimub ühine koosolek. See annab üheperetunde ja häälestab positiivselt uueks kooliaastaks. Peale kogunemist on kõigil klassijuhatajatund. 

Õpetajatepäev
Korraldab 12.klass, kellele see on esimeseks tõsiseks katsumuseks õpetaja raskel tööpõllul. Neil tuleb läbi viia tõsine tööpäev, kuigi tunnid on veidi lühendatud. Peale tunde korraldavad nad õpetajatele kontserdi või mõne jõukatsumise (muusikas, näitemängus, teadmistevõistluses). Uues rollis saavad õpilased end ise paremini tundma õppida.

Rebaste ristimine
See on 10.klassi õpilaste vastuvõtmine gümnaasiumisse. Viimastel aastatel on see üritus hõlvanud terve nädala jooksul erinevaid sündmusi, mida nad ise nimetavad "pugemise nädalaks". Nädal lõpeb tseremooniaga, kus selgitatakse välja paremini esinenud klass. See klass saab õiguse ise rebaseid ristida, kui nad on jõudnud 12.klassi.

Kooli aupäeva üritused
See on tõeliselt pikk ürituste tsükkel, mis algab aupäevade avamisega kooli fuajees Koidula büsti juures. Sellele järgnevad kõigi vanuseastmete luulekonkursid ja kultuuriviktoriinid. Taastatud on tõrvikutega rongkäigu tradtisioon, mis toimub 12. detsembril. Aupäevade raames toimub ka igaaastane teadmistevõistlus Ühisgümnaasiumiga. Aupäevad lõppevad jõuluaktusega.

Vabariiklik noorte etlejate konkurss „Koidulauliku valgel"
Alates 2002.a. detsembrist oleme korraldanud koostöös Koidula Muuseumiga Koidulauliku vabariiklikku konkurssi. Konkurss toimub 12.detsembri paiku, mis on vana kalendri järgi Koidula sünnipäev. Igal aastal on esinemiskavas lisaks Koidula loomingule ka veel mõni kaasautor, kes on pühendanud oma loomingut Koidulale või on Pärnuga seotud.

Sõbrapäev
Toimub 14.veebruaril. Ürituse korraldab õpilasesindus. Sellel päeval töötab ka postkontor, mis vahendab kõiki sõbralikke õnnesoove.

Vabariigi aastapäev
Tähistatakse koolis aktusega, kuhu on kutsutud ka endised õpetajad. Aktustele eelneb ajaloo ainenädal, kus võetakse mõõtu teadmistes Eesti Vabariigi mineviku ja oleviku kohta.

Emakeelepäev
Emakeelepäeva tähistamiseks on toimunud mitmeid erinevaid üritusi nagu viktoriinid emakeele tundmises, loengud ja näidisväitlus.

Direktori vastuvõtt tublimatele
Direktori vastuvõtt on tore traditsioon, kus hinnatakse õppetöös silmapaistnud õpilasi, olümpiaadide ja konkursside võitjaid ning parimaid sportlasi.

Laulukonkurss
Mõõtu võtavad solistid, ansamblid ja klassid oma show-kavadega. Hinnatakse iga grupi paremaid ja kokkuvõttes paremini esinenud klassi. Auhinnaks on rändkarikas ja maskotiks Vanemuine.

Õpilaskonverents
Igal aastal toimub KOKOKO ehk Koidula kooli  konverents erinevatel teemadel (näit."Meie elukeskkond", „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta", „Arvutid meie elus"). Ettekanded valmistavad ette ja konverentsi aitavad läbi viia samuti õpilased. Kutsutud on ka erinevaid külalisi - oma ala asjatundjaid. Konverentsi sagedasteks külalisteks on ka kooli vilistlased.

Uudised