Sündmused

Matemaatika täiendõpe põhikoolile II õppesessioon
Algus Kolmapäev, 04. jaanuar 2017 -  10:00
Lõpp Neljapäev, 05. jaanuar 2017 - 13:30

6.-7. klassile 4. jaanuaril 2017 kell 10-11.30 ja 5. jaanuaril 2017 kell 12-13.30
8.-9. klassile 4. jaanuaril 2017 kell 12-13.30 ja 5. jaanuaril 2017 kell 10-11.30
Omandatakse võtted tasandi geomeetria, aritmeetika ja loogika ning jaguvuse ülesannete lahendamise kohta, mida käsitletakse kooliprogrammis vähe. Kursuse läbinud omandavad oskused vastavasisuliste olümpiaadiülesannete lahendamisel.
Korraldav struktuurüksus: TÜ Pärnu kolledž
Õppejõud: Cedrut Kuusk
Klass: 406