• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Siit õppesuunast saad tugeva aluspõhja reaalainetes. Lisaks on suuna valikkursused multimeedias ja meedia-kommunikatsioonis.
Lähtudes õpilaste kasvavast huvist õppida reaalteadusi just meie gümnaasiumis, on reaalkallakuga klass avatud alates 2005. aastast. Reaalsuunal on võrreldes matemaatika-füüsika õppesuunaga vähem kursusi füüsikas. Matemaatika kohustuslike kursuste arv on sama, mis matemaatika-füüsika õppesuunal.

Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles

Uudised