• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next
Erasmus logoPärnu Koidula Gümnaasium osales 2016. – 2018. aastal rahvusvahelises Erasmus+ projektis "My World in the Drop of Water“, mis tõi kokku partnerid kuuest eri riigist - Eesti, Läti, Leedu, Holland, Portugal ja Türgi. Koostöö keskendus peamiselt veekasutuse temaatikale ning tegevustes kasutati STEAM metoodikat.
Tegevustes osalenud õpilased omandasid uusi teadmisi puhta joogivee tähtsusest, keskkonnaprobleemide uurimisest ja lahendamisest; ōppisid modelleerima 3D mudeleid, nt purskkaevu. Ühe tulemusena valmis projektis kaugjuhtimisel toimiv veeproovi võttev mõõteriist. prototüüp. Inseneeria valdkonna kōrval oli projektitegevustesse lōimitud ka kunst ja keeled - nii koostasid ōpilsed veeteemalisi haikusid ning valmistasid temaatilisi kunstiteoseid, skulptuure.

Vaata projekti infot sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/Project-My-World-in-The-Drop-of-Water-123933418092098/
Külasta projekti kodulehte: https://drop-of-water.jimdo.com/

waterdrop logo
27072457 1818786348156147 6387332367711034885 n 1Pärnu Koidula Gümnaasiumi G3EV klassi korraldusmeeskond viis 2017. – 2018. õppeaastal ellu rahvusvahelise noortevahetuse Worldwide Business & Young Entrepreneurs. Projekt leidis aset 01.03. – 05.03.2018 Gruusias, Kvareli linnas ning tegevustes osales 34 noort ja 5 grupijuhti neljast eri riigist. Projekti läbivateks teemadeks olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning ettevõtlusalaste pädevuste suurendamine. Projektitegevused viidi läbi noorte endi poolt, kasutades selleks mitteformaalse õppe meetodeid.
Projektis osales 4 organisatsiooni: vastuvõtvaks organisatsiooniks on Colorful House Gruusias, projekti koordineeriti koostöös partneritega Pärnu Koidula Gümnaasium ning saatvad organisatsioonid olid Breidholt College Islandilt ja Pro intePro international e.V Saksamaalt.
Projekt sai teoks Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ toel.

Projekti pildigaleriid vaata siin: https://photos.app.goo.gl/izSoCJS9UtyhctpS9

Erasmus logo

European EntrepreneursPärnu Koidula Gümnaasium viis 2016 – 2017. õppeaastal ellu Erasmus+ noortevahetusprojekti „European Entrepreneurs“. Projekti peamised teemad olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine. Projekti raames toimus 25.-29. märtsini Eestis rahvusvaheline noortevahetus, mis tõi kokku noored Rumeeniast, Islandilt ja Lätist.

Projekti tegevused olid lõimitud kooli ettevõtlussuuna kursusega sündmuskorraldus, nii osalesid G1EV klassi õpilased projektitegevuste planeerimises, elluviimises ning järeltegevustes. Projekti raames genereeriti rahvusvahelistes meeskondades äriideid ning arendati ärimudeleid, mis kanti ette ärimudelite pitchimise lõppvõistlusel noortevahetuse lõpul. Pitchimisel pidi iga meeskond esitlema oma toote prototüüpi, mis modelleeriti ja prinditi välja 3D tehnoloogiaid kasutades.

Koidula kool viis 01.06.2016 - 30.11.2017 ellu Erasmus+ programmi õpirändeprojekti "Õpiränne koolitöötajate professionaalse arengu toetamiseks", projekti number "2016-1-EE01-KA101-017207". Projekti raames toimus kokku 12 õpirännet, sealjuures 4 õpetajat olid töövarjuks partnerkoolides Islandil või Saksamaal ning 8 õpetajat osalesid koolituskursusel välisriigis.
Projekti eesmärgid olid:
Pakkuda kooli töötajatele enesetäienduse võimalust; toetada töötajate professionaalset arengut; parandada osalejate võõrkeele oskust; aidata kaasa uute õpetamismeetodite omandamisele ja rakendamisele ning läbi selle õppe atraktiivsemaks muutmine.

Logo JOBQuest
Erasmus+ KA2 koostööprojekti „Job Quest in East and West“ eesmärgiks on abistada õpilasi nende karjääri planeerimisel, aidata kaasa teadmiste ja oskuste kujundamisel eesmärkide püstitamiseks ning karjäärialaste otsuste langetamiseks. Projekti raames tutvuvad  õpilased oma kodulinna ja riigi erinevate ettevõtetega ning olles välismaal, teevad seda ka partnerriigis. Erinevate ametikohtade  esindajad kohtuvad õpilastega, et tutvustada oma  töövaldkonda ning jagada oma kogemusi. Võimalusel teevad õpilased vabatahtlikku tööd. Projekti käigus õpitakse koostama korrektselt CV-d ja kandideerimisavaldust ning käitumist tööintervjuul. Õpilased intervjueerivad erinevate erialade esindajaid ning analüüsivad erinevate ametikohtade eeliseid ja puuduseid. Projekti tulemusena valmib õpilaste  kirjutatud  artiklite – intervjuude põhjal ingliskeelne e-ajakiri ning lühivideote kogu, mis kajastavad erinevate ametite omadusi ja väärtuseid.