• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Projekt „Health, environment and exercises for life“.

 

 

  • Projektis osalevad 4 kooli erinevatest Euroopa riikidest: koordineeriv kool on Västra Ramlösa Skola Rootsist.

 

Partnerkoolid on: Pärnu Koidula Gümnaasium Eestist, Newhills Primary School Inglismaalt ja Damjanich János Altalános Iskola Ungarist.

 

Projekti eesmärk on õpilastele tervisliku toitumise aluste selgitamine ja rakendamine, õpilaste füüsilise aktiivsuse suurendamine, suhtlemise arendamine, koostööoskuste õppimine rühmatööde kaudu, elukeskkonna hoidmise ja säästliku eluviisi kujundamine. Pärnu Koidula Gümnaasiumis on planeeritud 2005/06 õa kord kuus üks suurem üritus projekti erinevatel teemadel.

 

Kogu projekti vältel suhtlevad õpilased ja õpetajad teiste projektis osalevate koolide õpilastega kodulehe ja e-meili vahendusel. Projekti tulemusena valmivad õpilastööd, mis kantakse ette konverentsil ja võrreldakse tulemustega teistes koolides. Projekti läbinud õpilased omandavad uusi teadmisi ja oskusi tervislikest eluviisidest ja oskavad neid paremini rakendada igapäevases elus. Kogu projekti käiku kajastame koduleheküljel ja tulemuseks on projekti päevikud, video ja fotod.

Teine projektiaasta on kajastatud veebipäevikuna eesti keeles ja inglise keeles .

 

Projektis osalevad põhiliselt 8B klassi õpilased ja õpetajad Tiiu Kukk, Sirje Miglai ja koordinaatorina Kaja Tammetalu.

  •  Comenius 1 projekti „Tervis, keskkond ja eluülesanded“ 2005/06 õa tegevuskava. 

Kuu

Eesmärk

Sisu

Üritus

Okt.

Propageerida aktiivset liikumist ja õppida keskkonda tundma läbi suhtlemise.

Propageerida aktiivset liikumist ja kooliümbruse keskkonna tundmaõppimist.

Grupitöö (2 tüdrukut+2 poissi).

Kool-Raeküla männik- meri-kool.

Meelte kasutamine keskkonnas liikumisel.

Maastikumäng „Liikumine, keskkond ja kommunikatsioon“

Nov.

Uued teadmised inimese toitumisest ja loomade käitumisest.

Tallinna tervishoiu muuseumi külastamine (söögimasina film)

Loomaaed. Loeng A. Turovskilt

Ekskursioon

Dets.

Tutvuda metsloomade eluga Pärnumaa lähistel

Metsloomadele toidu viimine metsa.

Kasutame kohalike metsameeste abi.

Loeng „Loomad metsas talvel“.

Loomade elu metsas talvel

Jaan.

Teavitada tervisliku toitumise tähtsust.

Osata koostada võrdlusi.

Analüüsime U. Kokassaare teadmiste abiga toiduaineid, teeme kokkuvõtteid.

Toiduanalüüsid.

Tervislik toitumine kui elu alus

Veebr.

Teadvustada õpilastele müra seost stressiga.

Jätkub jaanuaris alustatud töö toiduanalüüsidega.

Tutvutakse müra mõjuga inimkäitumisele ja töövõimekusele.

Müra mõõtmine koolimajas

Märts

Esinemisoskuste omandamine

Nov.-märtsini tehtud toiduanalüüsidest teevad õpilased kokkuvõtted.

Konverents“ Tervislik toitumine“

Aprill

Liikumise propageerimine õpilaste hulgas.

Shapingu, jooga, karate, enesekaitse põhimõtete tutvustamine õpilaste hulgas.

Vastavate alade spetsialisteide loengud.

Stress ja liikumine

Mai

 

 

 

Kokkuvõte projektiaastast

Piknik

Uudised