• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next
Comenius2013 logo

2013 – 2015 ellu viidava Comeniuse projekti „Võõrliigid-looduse mitmekesistumine või vaesustumine“ ülevaade

„The impact of the exotic and invasive species on nature-richness or damage“

Võõrliik on organism, kelle inimene on viinud elama väljapoole tema looduslikku elupaika. Kui selline liik mõjub elurikkusele, majandusele või inimese tervisele halvasti, on tegemist invasiivse võõrliigiga.

Võõrliikide teema on Euroopa Liidus käesoleval hetkel väga aktuaalne. Seadusandlikud dokumendid on valmimisjärgus ja  2007. aastast alates on Euroopa Komisjon tegelenud võõrliikidega seotud strateegiliste dokumentide väljatöötamisega. Euroopas on kindlaks tehtud üle 12 000 võõrliigi ja vähemalt 15% neist on invasiivsed. Eestis on võõrliikide käitlemisel üsna head raamseadused, kuid need ei hõlma kõiki liikidega seotud valdkondi ega kontrolli nende sissetoomise üle, varajast kindlakstegemist ning leviku piiramist. Erinevad võõrliigid on seoses turismi ülikiire arenemisega hakanud oluliselt mõjutama erinevate riikide inimeste elu-, töö- ja kultuurikeskkonda, seetõttu soovib rahvusvaheline koostööprojekt teadvustada õpilastele ja õpetajatele võõrliikide tähtsust igapäevaelus.

Projektis osalevad koolid viiest riigist:

Eesti (Pärnu): Pärnu Koidula Gümnaasium-koordineeriv kool www.koidulag.edu.ee
Hispaania (Igualda): INS Joan Mercader-partner www.xtec.cat/iesjoanmercader
Türgi (Iğdır): Iğdir Lisesi-partner www.iğdirlisesi.k12.tr
Poola (Bedlno): Gimnazjum im. Jana Pawla w Bedlnie www.gimlca.pl
Itaalia (Gravia in Puglia): Liceo Scientifico Statale „G. Tarantino“ www.liceogravina.it

Projekti juhivad Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetajad: Sirje Miglai, Gerli Luks, Tiiu Leibur, Tiina Hendrikson, Kaja Tammetalu ja Haide Kuivas.
Projekti sihtgrupp on Pärnu Koidula Gümnaasiumi loodussuuna õpilased.

Projekti käigus püütakse välja selgitada:

1. Millised on antud piirkonnas invasiivsed võõrliigid?
2. Millised on  projektis osalevates riikides  enamlevinud invasiivsed võõrliigid, mis mõjutavad bioloogilist mitmekesisust
3. Kuidas mõjutavad erinevad võõrliigid erinevate riikide piirkonna majandust ja inimeste tervist?
4. Milline on võõrliikide positiivne, milline negatiivne mõju?
5. Kuidas turism ja inimeste liikumine globaliseeruvas maailmas on mõjutanud liikide rännet?
6. Projekti käigus selgitatakse õpilastele CITESI konventsiooni põhimõtteid seoses võõrliikide teemaga.
Projekti käigus valmivad õpimapid invasiivsetest võõrliikidest ja erinevad õppevideod. Toimub ka konverents.

Projekti valminud koduleht asub aadressil  www.invasiveas.pbworks.com
Pärnu Koidula Gümnaasium osaleb 2008-2010 aastani Euroopa Elukestav Õppe Comenius koolidevahelises koostööprojektis Life in Harmony with Nature

Projekti eesmärgid on:
1) aktiivse füüsilise liikumise propageerimine
2) öko-turismi propageerimine
3) tervisliku toitumise propageerimine

Projekti põhiline sihtgrupp on 14-16 aasta vanused põhikooli õpilased. Pärnu Koidula Gümnaasiumist võtavad projektist osa ka algklasside- ja gümnaasiumiõpilased

Projektis osalevad koolid:
Gymnasium Delitzsch (Saksamaa, koordinaator kool)
IES Consepcion Arenal (Hispaania)
Colaiste Chraobh Abhann (Iirimaa)
Yenifoca Reha Midilli Ilkögretim Okulu (Türgi)
The North Halifax Grammar School (Inglismaa)
Kehtna Põhikool (Eesti)
Pärnu Koidula Gümnaasium (Eesti)

http://vle.nhgs.co.uk/Comenius

http://lifeinharmonywithnature.blogspot.com

Projekt „Health, environment and exercises for life“.

 

 

  • Projektis osalevad 4 kooli erinevatest Euroopa riikidest: koordineeriv kool on Västra Ramlösa Skola Rootsist.

 

Partnerkoolid on: Pärnu Koidula Gümnaasium Eestist, Newhills Primary School Inglismaalt ja Damjanich János Altalános Iskola Ungarist.

 

Projekti eesmärk on õpilastele tervisliku toitumise aluste selgitamine ja rakendamine, õpilaste füüsilise aktiivsuse suurendamine, suhtlemise arendamine, koostööoskuste õppimine rühmatööde kaudu, elukeskkonna hoidmise ja säästliku eluviisi kujundamine. Pärnu Koidula Gümnaasiumis on planeeritud 2005/06 õa kord kuus üks suurem üritus projekti erinevatel teemadel.

 

Kogu projekti vältel suhtlevad õpilased ja õpetajad teiste projektis osalevate koolide õpilastega kodulehe ja e-meili vahendusel. Projekti tulemusena valmivad õpilastööd, mis kantakse ette konverentsil ja võrreldakse tulemustega teistes koolides. Projekti läbinud õpilased omandavad uusi teadmisi ja oskusi tervislikest eluviisidest ja oskavad neid paremini rakendada igapäevases elus. Kogu projekti käiku kajastame koduleheküljel ja tulemuseks on projekti päevikud, video ja fotod.

Teine projektiaasta on kajastatud veebipäevikuna eesti keeles ja inglise keeles .