• Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
Selles õppesuunas on lisakursused keemias ja bioloogias rõhuasetusega arstiteadusel. Õppeasuuna lõpetanud õpivad arstiteadust, geenitehnoloogiat, bioloogiat, keemiat, loodusteaduste eriala, mikrobioloogiat, biokeemiat, geograafiat, keskkonnakaitset, veterinaariat, kalandust jpm. Loodussuuna õpilased võtavad aktiivselt osa Pärnu Loodusmaja tegevusest ja Tartu Ülikooli teaduskooli kursustest. Koolis on Bioloogiaklubi.
Bioloogia-keemia eriklass alustas Koidula koolis juba 1989/90. õppeaastal. Nende aastate jooksul on mitmed lõpetajad jätkanud õpinguid Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Maaülikoolis. Loodussuunal on lisakursused matemaatikas, bioloogias, keemias ja inglise keeles.
Keemias on rühmatunnid, kus tehakse laboratoorseid töid ja lahendatakse ülesandeid. Loodussuuna õpilased osalevad mitmetes vabariiklikes ja rahvusvahelistes keskkonnateemalistes projektides. Püsib traditsioon korraldada õppeekskursioone, -matku ja -laagreid looduses.
Loodussuunal õpetatakse järgmisi suunakursusi:
Inimese anatoomia ja füsioloogia – kursused loovad eelduse jätkata õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja kehakultuuriteaduskonnas, Tallinna ning Tartu Tervishoiu kõrgkoolides, samuti toetab psühholoogia erialavalikut Tartu ja Tallinna ülikoolides.
Rakendusbioloogia – kursus loob eelduse jätkata õpinguid TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (näit geenitehnoloogia), TTÜ-s (näit. geenitehnoloogia, rakenduskeemia ja biotehnoloogia) ning Maaülikoolis
Elu keemia – kursus annab põhjaliku ülevaate rakus toimuvatest protsessidest, seega saab edasi õppida kõigis ülikoolides loodussuunal.
Looduskaitse bioloogia – TTÜ, TLÜ, Eesti Maaülikoolis ja TÜ mitmetel erialadel, mis on seotud ökoloogia, keskkonna ja looduskaitsega.
Botaanika – kuna taimeteadusega on viimane kokkupuude põhikoolis, siis oleks vaja kõike seda meelde tuletada, et jätkata õpinguid TTÜ - s geenitehnoloogias taimede molekulaarbioloogia erialal, TLÜ ja TÜ bioloogia erialal, proviisori õppes ning Eesti Maaülikoolis Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis.
Evolutsiooniline bioloogia ja üldbioloogia – gümnaasiumi lõpus üldistame kolme aasta jooksul õpitu ja valmistame õpilased ette sisseastumiseksamiteks ülikoolidesse.

 Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles

Uudised

Kooliaasta avakogunemine

Kooliaasta avakogunemine 27. augustil kell 09.45 koolimaja ees.28. augustil G1 klasside... Loe edasi...
10. klassi astujate dokumentide vastuvõtt

Palume Sinul tuua oma dokumendid Koidula kooli 10. klassi astumiseks kooli Metsa 21. Dokumentide... Loe edasi...
IMAGE Bioloogiaklubil oli toimekas aasta

16. mail pandi grilli ja kringliga punkt bioloogiaklubi selle aasta ettevõtmistele. Tulemusliku töö... Loe edasi...
IMAGE 65. KOKOKO vaatas koduõuest kaugemale

Täna toimus 65. Koidula kooli konverents KOKOKO, mis kandis tänavu nime “Koduõuest kaugemale” ja... Loe edasi...
IMAGE Tervisepäeval koguti looduses kilomeetreid

Esmaspäeval 14. mail toimus Raeküla terviserajal kooli tervisepäev. Tervisepäev toimus... Loe edasi...
IMAGE Koos on parem!

Koidula Gümnaasiumi G1EV klassi korraldusnaiskond viib sündmuskorralduse kursuse raames läbi... Loe edasi...