• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Selles õppesuunas on lisakursused keemias ja bioloogias rõhuasetusega arstiteadusel. Õppeasuuna lõpetanud õpivad arstiteadust, geenitehnoloogiat, bioloogiat, keemiat, loodusteaduste eriala, mikrobioloogiat, biokeemiat, geograafiat, keskkonnakaitset, veterinaariat, kalandust jpm. Loodussuuna õpilased võtavad aktiivselt osa Pärnumaa Pernova  hariduskeskuse tegevusest ja Tartu Ülikooli teaduskooli kursustest.
Bioloogia-keemia eriklass alustas Koidula koolis juba 1989/90. õppeaastal. Nende aastate jooksul on mitmed lõpetajad jätkanud õpinguid Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Maaülikoolis. Bioloogia-keemia suunal on lisakursused matemaatikas, bioloogias ja keemias.
Keemias on rühmatunnid, kus tehakse laboratoorseid töid ja lahendatakse ülesandeid. Bioloogia-keemia suuna õpilased osalevad mitmetes vabariiklikes ja rahvusvahelistes keskkonnateemalistes projektides. Püsib traditsioon korraldada õppeekskursioone, -matku ja -laagreid looduses.
Bioloogia-keemia suunal õpetatakse järgmisi suunakursusi:
Inimese füsioloogia ja inimene kui tervikorganism – kursused loovad eelduse jätkata õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja kehakultuuriteaduskonnas, Tallinna ning Tartu Tervishoiu kõrgkoolides, samuti toetab psühholoogia erialavalikut Tartu ja Tallinna ülikoolides.
Rakendusbioloogia – kursus loob eelduse jätkata õpinguid TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (näit geenitehnoloogia), TTÜ-s (näit. geenitehnoloogia, rakenduskeemia ja biotehnoloogia) ning Maaülikoolis
Elu keemia – kursus annab põhjaliku ülevaate rakus toimuvatest protsessidest, seega saab edasi õppida kõigis ülikoolides loodussuunal.
Looduskaitse bioloogia – TTÜ, TLÜ, Eesti Maaülikoolis ja TÜ mitmetel erialadel, mis on seotud ökoloogia, keskkonna ja looduskaitsega.
Botaanika – kuna taimeteadusega on viimane kokkupuude põhikoolis, siis oleks vaja kõike seda meelde tuletada, et jätkata õpinguid TTÜ - s geenitehnoloogias taimede molekulaarbioloogia erialal, TLÜ ja TÜ bioloogia erialal, proviisori õppes ning Eesti Maaülikoolis Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis.
Evolutsiooniline bioloogia ja üldbioloogia – gümnaasiumi lõpus üldistame kolme aasta jooksul õpitu ja valmistame õpilased ette sisseastumiseksamiteks ülikoolidesse.

 Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles

Uudised