• Tartu Ülikool
 • Oxfordi Ülikool
 • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

10. kl I kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"

 • J. D. Salinger "Kuristik rukkis"
 • E. M. Remarque "Läänerindel muutuseta" vm ja/või  E. Hemingway üks romaan vabal valikul
 • O. Wilde "Dorian Gray portree"
 • A. Tšehhovi, F. Tuglase või I. Hargla novellid
 • Ühe eesti autori luulekogu (P. E. Rummo, D. Kareva, A. Alliksaar vm)


10. kl II kursus "Antiigist 19. sajandini"

 • Sophokles "Kuningas Oidipus"
 • W. Shakespeare "Hamlet"
 • V. Hugo või P. Merimee üks  romaan vabal valikul
 • H. de Balzac või G. Flaubert üks  romaan vabal valikul


11. klass I kursus "Ilukirjanduse põhiliigid ja žanrid"

 • A. H. Tammsaare "Tõde ja õigus" 1. osa
 • J. W. Goethe "Faust" 1. osa
 • Wimberg "Lipamäe"
 • E. A. Poe novellid
 • Üks B. Alveri või M. Underi luulekogu


11. kl II kursus  "20. sajandi kirjandus"

 • M. Bulgakov "Meister ja Margarita"
 • K. Ristikivi "Hingede öö"
 • J. Kross "Wikmani poisid" või "Keisri hull"
 • H. Hesse "Stepihunt"


12. kl kursus "Uuem kirjandus"

 • A. Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu"
 • T. Õnnepalu üks romaan vabal valikul
 • I. Hargla üks romaan vabal valikul
 • S. Oksanen "Puhastus"
 • Üks värskelt ilmunud uudisteos vabal valikul

Uudised