• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
Previous Next
Õpetajate konsultatsiooniajad 2018-2019. õa

Konsultatsiooniaeg on kõikidel õpetajatel igal koolipäeval kell 8.00 - 8.30 oma ainekabinetis.

Uudised