• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada ja isikuandmete töötlemine on iga selliste andmetega tehtav toiming.

Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Pärnu Koidula Gümnaasiumis.

Kooli koduleht

Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse info

  • arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),
  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Isikuandmeid võivad sisaldada nii kooli saadetud kirjad, teabenõuded, pöördumised, avaldused ja selgitustaotlused kui ka nendele saadetud vastused.

Kooli saabunud selgitustaotlus, märgukiri, avaldus või teabenõue registreeritakse dokumendiregistris.

Kui pöördumine sisaldab füüsilise isiku kontaktandmeid, siis sellele dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata. Dokumendiregistris kuvatakse pöördumise registriandmed, sealhulgas saatja initsiaalid.

Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool 5 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Tööle kandideerimine

Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajatena, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul nõusolekul.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses ette nähtud juhtudel.

Õigus enda andmetega tutvuda

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui koolil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Õpilase andmete avalikustamine

Õpilase nime ja fotot võib avalikustada ajakirjanduses või veebikeskkonnas seoses kooli tegevusega (lõpetajad, õpilased, kes õpivad hindele „hea“ ja „väga hea“, olümpiaadide ja võistluste tulemused, huvitegevused) ainult alla 18-aastase õpilase lapsevanema/eestkostja kirjaliku nõusoleku alusel. 18-aastane ja vanem õpilane annab kirjaliku nõusoleku ise.

Nõusolekut on igal ajal võimalik tagasi võtta, teavitades sellest kooli e-posti või e-kooli kaudu.

Pärnu Koidula Gümnaasiumi andmekaitsespetsialist Elle Seiler, 4427 433, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Uudised

IMAGE Bioloogiaklubil oli toimekas aasta

16. mail pandi grilli ja kringliga punkt bioloogiaklubi selle aasta ettevõtmistele. Tulemusliku töö... Loe edasi...
IMAGE 65. KOKOKO vaatas koduõuest kaugemale

Täna toimus 65. Koidula kooli konverents KOKOKO, mis kandis tänavu nime “Koduõuest kaugemale” ja... Loe edasi...
IMAGE Tervisepäeval koguti looduses kilomeetreid

Esmaspäeval 14. mail toimus Raeküla terviserajal kooli tervisepäev. Tervisepäev toimus... Loe edasi...
IMAGE Koos on parem!

Koidula Gümnaasiumi G1EV klassi korraldusnaiskond viib sündmuskorralduse kursuse raames läbi... Loe edasi...
Saksa keele ülevabariigiliselt tõlkevõistluselt kolmanda...

Anti Kuusk G1A klassist saavutas 10. aprillil Tallinna XXI Koolis toimunud ülevabariigilisel saksa... Loe edasi...
IMAGE KOKOKO viib mugavustsoonist välja

15. mail toimub iga-aastane Koidula kooli õpilaskonverents KOKOKO, mis kannab tänavu pealkirja... Loe edasi...