• Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Koidula Gümnaasiumi hoolekogu:
 1) Kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
 2) Kandela Õun – lapsevanemate esindaja;
 3) Liina Õmblus – lapsevanemate esindaja;
 4) Indrek Klaassen – lapsevanemate esindaja;
 5) Aive Hiiepuu – vilistlaste esindaja;
 6) Elmu Mägi – õppenõukogu esindaja;
 7) Ille Rohtlaan – õppenõukogu esindaja;
 8) Lisette Parts – õpilaste esindaja;
10) Hillar Talvik – toetava organisatsiooni esindaja, Pärnu Linnavalitsus.

Uudised