• Oxfordi Ülikool
 • Tartu Ülikool
 • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Ettevõtlussuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks majanduse-, inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, tagades kaasaegsed ettevõtlus- ja kommunikatsioonioskused ning arusaamise ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nende vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, arendades õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.

Ettevõtlussuund on kujundatud matemaatika, inglise keele, majandus- ja ettevõtlusõppe suuna- ja valikkursustest.
Majandus- ja ettevõtlusõppe kursused on „Majanduse- ja ettevõtluse alused“, „Sündmus-korraldus“, „Ettevõtlusõpe“, „Õpilasfirma I“, „Õpilasfirma II“, „Äriplaani koostamine“, „Praktiline projektijuhtimine / praktika“ ja „Majandusõpe“.

Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooliga, TÜ Pärnu kolledžiga,Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooliga ja välismaiste partnerorganisatsioonidega.

Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles
pdfPärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu kord

Euroopa suund on kujundatud sellistest suunakohustuslikest kursustest, nagu A-keeletasemel võõrkeele (prantsuse keele) I-VI kursused, B1 keeletasemel võõrkeele kolm lisakursust, usundiõpetuse kursus, filosoofia kursus, kursused „Inimene ja õigus", B2 keeletasemel võõrkeele lisakursused. Reaalainete õpetus arvestab suuna valinute huvisid ja rakendab sobivat metoodikat.
Euroopa suund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks humanitaar- ja sotsiaalainete õppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, eeskätt Euroopa mainekamates kõrgkoolides. Õpetatakse prantsuse keelt ja valmistatakse ette rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testiks (IELTS, CAE-testiks). Süvendatud teadmised sotsiaalainetest, ajaloost, filosoofiast ja Euroopa õigus- ning kultuuriruumist annavad ettevalmistuse elamiseks ja õppimiseks Euroopas ja kaugemalgi.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi ja Tallinna Ülikooliga.


 Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles 

5 põhjust miks valida õppimiseks Pärnu Koidula Gümnaasium:

 • Pärnu Koidula Gümnaasium on Pärnu parim kool riigieksamite tulemuste põhjal. Riigieksamite tulemused on ühed parimad vabariigis - 11. koht koolide edetabelis. Inglise keele riigieksami tulemuste järgi oleme linna üks parimaid koole. Meie koolist saadud inglise keele oskus avab Sulle mainekate välismaa ülikoolide uksed. Koidula kool pakub õpilastele võimalust omandada kõrgetasemeline reaal- ja loodusteaduslik haridus ning tugev võõrkeelte oskus. 
 • Pärnu Koidula Gümnaasium on Eesti üks vanimaid ja väärikamaid koole, mille ajalugu ulatub enam kui 280 aastat tagasi.
 •  Pärnu koolidest ainsana jätkavad meie kooli vilistlased õpinguid maailma tippülikoolides Cambridge, Oxford, Bristol jne. Lisaks jätkavad igal aastal meie lõpetajad õpinguid ka teistes mainekates välismaa ülikoolides.
 •  Linna kõrgeim edasiõppijate protsent ülikoolides ja suurim õppijate arv TASUTA kohtadel ülikoolides.
 • Koolil on  olemas toimivad koostöölepingud kõigi Eesti suuremate ülikoolidega, mille raames Koidula kooli õpilastele korraldatakse erikursuseid ning praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat.

Veel 5 põhjust, miks hinnatakse Koidula kooli:

 • Meie kooli õpetajad on oma aine professionaalid. Koolis valitseb meeldiv õhkkond, head suhted, toredad õpetajad ning korralikud õppetingimused (olemas ka füüsika- ja keemialaborid).
 • Koolihoone on kompaktne, meil on ujula, staadion, jalgpalliväljak, võimla. Kogu õppetöö toimub ühes hoones ja talvel külmade ilmadega ei pea jooksma erinevate hoonete vahel.
 • Koidula koolil on pikaajaline kogemus eduka haridussüsteemina. Eesmärgiks on õpilastes õpimotivatsiooni ning õpihimu tekitamine.
 • Vähe koolistressi.
 • Pikaajalised traditsioonid ja palju üritusi õpilastele.

Siit õppesuunast saad tugeva aluspõhja reaalainetes. Lisaks on suuna valikkursused multimeedias ja meedia-kommunikatsioonis.
Lähtudes õpilaste kasvavast huvist õppida reaalteadusi just meie gümnaasiumis, on reaalkallakuga klass avatud alates 2005. aastast. Reaalsuunal on võrreldes matemaatika-füüsika õppesuunaga vähem kursusi füüsikas. Matemaatika kohustuslike kursuste arv on sama, mis matemaatika-füüsika õppesuunal.

Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles

Uudised