• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Euroopa suund on kujundatud sellistest suunakohustuslikest kursustest, nagu A-keeletasemel võõrkeele (prantsuse keele) I-VI kursused, B1 keeletasemel võõrkeele kolm lisakursust, usundiõpetuse kursus, filosoofia kursus, kursused „Inimene ja õigus", B2 keeletasemel võõrkeele lisakursused. Reaalainete õpetus arvestab suuna valinute huvisid ja rakendab sobivat metoodikat.
Euroopa suund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks humanitaar- ja sotsiaalainete õppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, eeskätt Euroopa mainekamates kõrgkoolides. Õpetatakse prantsuse keelt ja valmistatakse ette rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testiks (IELTS, CAE-testiks). Süvendatud teadmised sotsiaalainetest, ajaloost, filosoofiast ja Euroopa õigus- ning kultuuriruumist annavad ettevalmistuse elamiseks ja õppimiseks Euroopas ja kaugemalgi.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi ja Tallinna Ülikooliga.


 Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles 

Uudised