Uudised

Vabariiklikult bioloogiaolümpiaadilt neljanda kohaga 21. märts ille

Kaspar Vaikmaa saavutas vabariiklikul bioloogoaolümpiaadil 10. klasside arvestuses 4. koha.


Olümpiaad kestis kaks päeva: esimesel päeval võisteldi praktilistes ülesannetes. Mõõtu võeti nii molekulaarbioloogias, bioinformaatikas, zooloogias kui ka botaanikas. Molekulaarbioloogias tuli määrata bakteri plasmiidi DNA fragmentide suurused, tuvastada geenide esinemist, bioinformaatikas uurida arvutiprogrammide abil DNA ja aminohappelisi järjestusi, zooloogias lahata prussakat ning märkida tema siseorganid ja botaanikas määrata okaspuid, valmistada preparaate ja neid mikroskoobiga uurida.

Järgmisel päeval toimunud teooriavoorus vajasid lahendamist küsimused kogu bioloogiast: rakubioloogiast, biokeemiast, geneetikast, evolutsioonist, ökoloogiast ning etoloogiast. Ülesandeid leidus ka nii taimede kui ka loomade anatoomiast ja füsioloogiast. 61. vabariiklik bioloogiaolümpiaad gümnaasiumiõpilastele toimus 12.-13. märtsil Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Kaspari juhendaja on õpetaja Sirje Miglai.

Olümpiaad kestis kaks päeva: esimesel päeval võisteldi praktilistes ülesannetes. Mõõtu võeti nii molekulaarbioloogias, bioinformaatikas, zooloogias kui ka botaanikas. Molekulaarbioloogias tuli määrata bakteri plasmiidi DNA fragmentide suurused, tuvastada geenide esinemist, bioinformaatikas uurida arvutiprogrammide abil DNA ja aminohappelisi järjestusi, zooloogias lahata prussakat ning märkida tema siseorganid ja botaanikas määrata okaspuid, valmistada preparaate ja neid mikroskoobiga uurida.

Järgmisel päeval toimunud teooriavoorus vajasid lahendamist küsimused kogu bioloogiast: rakubioloogiast, biokeemiast, geneetikast, evolutsioonist, ökoloogiast ning etoloogiast. Ülesandeid leidus ka nii taimede kui ka loomade anatoomiast ja füsioloogiast. 61. vabariiklik bioloogiaolümpiaad gümnaasiumiõpilastele toimus 12.-13. märtsil Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Kaspari juhendaja on õpetaja Sirje Miglai.